Услуги

Строителен надзор и други услуги свързани със строителство

“Петкова консулт” ЕООД е  оправомощена да извършва Независим строителен надзор в строителството, притежаваща свидетелство № СК – 344/29.12.1999 г., прелицензирана № 000170/04.10.2004г. издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Научи още

Търпимост и  узаконяване на незаконно строителство, сгради, къщи, имоти

“Петкова консулт” ЕООД притежава капацитетът, нужният опит и висококвалифицирани експерти да извършва технически експертизи относно законността на извършеното строителство и да  дава становища по възможността за узаконяване на всички видове строежи.

Научи още

Преустройство и смяна предназначение на търговски обекти, къщи, тавани, магазини и сгради

Фирма  „Петкова Консулт“ ЕООД изготвя проекти по всички необходими специалности които да послужат за извършване на преустройство и промяна предназначение на различни видове имоти. Имаме голям опит в извършването на преустройства или промяна на следните видове имоти

Научи още

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и други услуги свързани с проектирането

Процесът на строителството започва с предпроектно проучване, изготвяне на проектна документация и последващото съгласуване на проектите със съответните контролни органи. Именно тук ние от “Петкова Консулт” ЕООД подпомагаме своите клиенти.

Научи още

Технически паспорт на сгради и обследване на строежите

Технически паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация (§5, т.64 от ЗУТ).

Научи още

keyboard_arrow_up