Партньори

Dvorche.com
“Дворче” предлага пълната гама от услуги в областта на озеленяването – проектиране, изграждане и поддръжка на дворни и ресторантски градини, селски дворове, околоблокови пространства.

ДНСК
Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към всички строежи на територията на Република България.

СО НАГ (Направление „Архитектура и градоустройство“)
На тази страница може да намерите подробна информация за Направление „Архитектура и Градоустройство“ и за услугите, които предлагат.

Софийска вода
Софийска вода предоставя жизненоважни услуги за над 1,5 милиона души в град София

ЧЕЗ Електро
ЧЕЗ Електро е доставчикът на ел. енергия за Западна България.

Миси 97
Електроизграздане и електроразпределение.

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЕМ

keyboard_arrow_up