Обекти

Фирмата има голям опит в изготвянето на оценка на съответствието на проектната документация и съответно упражняването на строителен надзор в следните категории сгради:

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

 • „Национален център за Социални услуги НЦСУ – „Горна баня” АД – Дом за временно настаняване на възрастни хора с увреждания, бул. „Никола Петков” № 56 – 450 м2
 • „Приемна сграда на „Техноекспорт строй” ЕАД – курортен комплекс Боровец – РЗП 2850 м2
 • Преустройство на 14 –ти етаж в сградата СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД в Център по Молекулярна Медицина гр. София, район „ Триадица”, ул. „Здраве” № 2, кв. 387
 • „Офис сграда /5ет/ фитнес, кафе, офиси УПИ ХVII – 971, 1147, 1227, кв. 7а, ж.к. „Дружба” – II част, СО Район „Искър” – РЗП 1750 м2
 • Надстройка на двуетажна сграда и подземни гаражи на „ Техноекспортстрой” ЕАД ул. „ Антим I-ви” № 11
 • Административна сграда на Дирекция ” Морска администрация” гр. Лом
 • „Преустройство на четвърти и пети етаж от жилищна сграда в офиси” – ул. „Московска” № 1
 • „Бизнес център на „Мобилтел” ЕАД” – гр. Благоевград, пл. „Незнаен воин” № 1 – РЗП 160 м2
 • „Бизнес център на „Мобилтел” ЕАД” – ул.”Съборна” № 2а – РЗП 208 м2
 • „Бизнес център на „Мобилтел” ЕАД” – пл. „Народно събрание” № 2
 • „Бизнес център на „Мобилтел” ЕАД” – бул. „Черни връх” № 31
 • „Бизнес център на „Мобилтел” ЕАД” – ж.к. „Люлин” бл. 154
Бизнес център на Мобилтел - ж.к. Люлин
 • „Бизнес център на „Мобилтел” ЕАД” – бул. „Стамболийски”
 • „Бизнес център на „Мобилтел” ЕАД” – ул. „Братя Миладинови”
 • „Бизнес център на „Мобилтел” ЕАД” –гр. Лом, ул.„Крайбрежна”№ 2
 • „Бизнес център на „Мобилтел” ЕАД” – ул. „Леге” № 4
 • Търговски център гр. София УПИ ІІ, кв. 35, местност “Разсадника- Бежанци“
 • Преустройство на част от централно фоайе в нова регистратура и направа на предпазна козирка на централния вход II САГБАЛ „ Шейново“ЕАД гр. София , кв. 354, ул. „ Шейново „ № 19;
 • Административна сграда УПИ ІІ-969, кв. 18, м. „ Бенковски” р-н” Сердика”
 • Производствена сграда в ДИ № 2604/к.л.Г-13-3-А, с. Бистрица, р-н „ Панчарево”
 • Стопанска сграда с. Требич ПИ № 044007 м. „ Лаката”
 • ”ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ” ЕАД, Реконструкция, преустройство и надстройка к.к. Боровец кв. 10 поз. Имот 65231.918.32
 • Жилищна сграда с магазини за нехранителни стоки, офис , амб. За спец. Мед. Помощ (стоматология)и ресторант УПИ IV-307, кв. 268, м. „ Сухата река „ – Ботевградско шосе по плана на гр. София, Район “Подуяне”
 • „Жилищна сграда” ул. „Бадемова гора” кв. 110, п-л. I – 170, м. Стрелбище – РЗП 2490 м2
 • „Жилищна сграда” УПИ – IV – 739а, кв. 225, м. „Гърдова глава” кв. „Бояна”
 • „Жилищна сграда” бул. „Джеймс Баучер” № 17 – РЗП 1091м2
строителен надзор жилищна сграда
Жилищни сгради ул. Мур
 • „Средно етажно застрояване Блок А; блок Б; блок В в УПИ ХV – 1497, кв. 26, м. „Манастирски ливади – запад”, ул. „Мур”, гр. София – РЗП 9150 м2
 • „Вилно селище, състоящо се от 9 броя еднофамилни къщи, находящо се във вилна зона „Малинова долина II а част”, кв. 14 по плана на гр. София. – РЗП 8420 м2
 • „Жилищна сграда Г/М + 4+ А и гаражи УПИ II – 733, кв. 90б, ул. „ Кривина”, СО Район „Слатина” м. „ Хр. Смирненски – Слатина” – РЗП 2100 м2
 • „Жилищна сграда с офиси , ателиета и подземни гаражи УПИ VI–152,153 кв. 725, ул.„Стара планина” № 31-35” РЗП 3840.
Надзор в проектирането и строителството на жилищна сграда
Надзор в проектиране и строителство на жилищна сграда ул. Балша
 • „Жилищна сграда с магазини и офиси + 5 етажа + жилища в подпокривното пространство и подземни гаражи пл. ІІ – 170, кв. 33, м. Иван Вазов, ул. „Балша” № 17, гр. София” – РЗП 2320 м2
 • „подземни гаражи + жилищна сграда + жилища в под покривно пространство” УПИ Х-796, кв. 69А, м. „Изток”, ул. „Тодор Стоянов” № 17 – РЗП 1522 м2
 • Пътни работи по ул. „ 203” от ОТ 35-34-33, кв. 14., в.з. „ Малинова долина-2-ра част” р-н „ Витоша”
 • Жилищна сграда на 7ет гр. София УПИ VIIІ – 8, кв. 31 – местност “Трета извънградска част” СО Район „Средец”
 • Жилищна сграда с магазин за нехранителни стоки, офис, амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ (стоматологична) и ресторант гр. София УПИ ІV – 307, кв. 268 – местност “Сухата река”
 • Жилищна сграда с гаражи, склад, ателиета и подземни гаражи Ккорниз= 17,50 гр. София УПИ ХIІ-30,31, кв. 159 – местност “Зона Б-4”
 • Жилищна сграда с магазини, аптека и подземни гаражи упи хiii-194, кв. 18, м.” Ботевградско шосе- рамка (сухата река)по плана на гр. софия, със рзп около9000м2.
 • „Магазин и двуфамилна жилищна сграда” – бул. „Станке Димитров” № 156 – РЗП 428 м2
 • „Магазин за битова техника” – п–л. IV, кв. 297, бул. „Братя Бъкстон” №30 – РЗП 208 м2
 • „Сграда с обслужващо предназначение и магазини” – ул. „Стряма” кв. 77, имот 406, м. Ломско шосе – РЗП 198 м2
 • „Сграда с обслужващо предназначение” бул. „Ломско шосе” № 99 – РЗП 392м2
 • „Производствено хале метална конструкция” п-л. 777, кв. 771, в.з. „Малинова долина” – Бункера – РЗП 403 м2.
 • „Пицария” ж.к. „Обеля” – РЗП 210 РЗП 392м2

Промяна на предназначение на жилищна сграда в целодневна детска градина

 • Промяна на предназначение на част от жил.сграда в целодневна детска градина- РЗП 1036,50м2, гр. София УПИ XXIII-750, кв. 18, м.в.з.„ Симеоново-Драгалевци“ IIч
 • Смяна предназначение на офис в кабинет по дентална практика в жил сграда УПИ Х 2066, кв. 1, ж.к. „ Младост “ 1А
Преустройство на партерен апартамент в магазин
Преустройство на партерен апартамент в магазин, бул. Витоша
 • Промяна предназначението на апартамент №4 в офис гр. София УПИ I-1, кв. 334, м. ГГЦ-Г-6, бул. „ Хр. Ботев” №18
 • Преустройство на производствени помещения в работилница за металообработване с битови помещение и галерия гр. София УПИ VІІІ, кв. 8, м. „ Цариградско шосе „ № 7-ми км
 • Промяна на предназначение на съществ. магазин в салон за красота ж.к. „ Надежда” III част, бл.330 вх.Г СО Район „ Надежда”
 • Преустройство на жилище и мазе в първи приземен етаж в АГППСП-стоматологична помощ гр.София УПИ ХХIV-881, кв.2, местност „Гео Милев” , ул. „Гео Милев” № 3, район „Слатина”
преустройство на партерен апартамент в козметичен център
Преустройство на партерен апартамент в козметичен център
 • Преустройство на апартамент в медико- козметичен кабинет гр. София УПИ Х-12, кв. 334, м. ГГЦ-Г-6-Іч; р-н „ Триадица”
 • Преустройство и смяна на предназначението на магазин №6 в аптека гр. София УПИ II-1566, кв. 29, м.ж.к.„Младост 4“ бл.483-партер р-н „ Младост”
Определяне предназначение на магазин в аптека
Определяне предназначение на магазин в аптека
 • Преустройство, смяна на предназначението на магазин №2 в аптека за екстемпорални лекарствени форми гр. София УПИ I-ж.с., кв. 42, ж.к.” Обеля-1” бл.110-111, вх.В р-н „ Връбница”
 • Преустройство на фриз. салон в АИППМП-стоматологичен в партера на сградата гр.София УПИ V, кв.16а, местност “НПЗ” Захарна фабрик ”, ул. „Кукуш ” № 2, район „ Илинден”
 • Преустройство на апартамент ап. № 1, вх. 1, ет. 1, бл. 102, ж.к. Сухата река във фризьорски салон и козметика ж.к. Сухата река бл. 102, вх. 1, ап. № 1, ет. 1,
 • Преустройство и смяна на предназначение на технически помещения № 2 и № 3 в студио за красота „ Зона Б- 5- 3” бл. 26, УПИ I кв.242 р-н „Възраждане”
 • Цех за производство на тестени закуски УПИ VI -658, кв.104 Враждебна ул.”5-та”№14 СО Район „Кремиковци”
 • Преустройство и промяна на предназначение от „ Бърза закуска „ в Игрална зала „ Бриз” с хазартни игрални автомати ул. „ Цар Симеон” до № 233 в УПИ VI , кв. 44, м. „ Разсадника – Бежанци”
преустройство на гараж в автосервиз
Преустройство на гараж в автодиагностичен център кв. „Драгалевци”
 • Преустройство на гараж в автодиагностичен център кв. „Драгалевци” кв. 6, УПИ V – 687,
 • Преустройство на производствена сграда/ бивша кравеферма/ ПИ II-874, кв.1 с. Чепинци р-н” Нови Искър”
строителен надзор автосервиз
Автосервиз ж.к. Надежда
 • Автосервиз в УПИ V-943, кв. 18, м. „ Ломско шосе“, район „ Надежда“
 • Двуетажна сграда и „ заведение за хранене” ПИ2093, кв.16, м. „ ж.к.Обеля-2, бул. Разпределител- север-юг“
 • Смяна на предназначение на вилна сграда в частна детска градина УПИ VІІІ-411,кв. 14, в.з. „ Киноцентъра-І- част” №18 р-н „ Витоша”
 • „Еднофамилна жилищна сграда” кв. 32, гр. „Костинброд” – РЗП 428 м2
 • „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с магазини” УПИ III – 939, кв. 33Б, м. „Люлин II м.р.” – РЗП 586 м2
 • „Жилищна сграда, магазини, офиси + пет жилищни етажа + жилища в под покривно пространство и подземни гаражи” п-л. II, кв. 33, м. „Иван Вазов” – РЗП 2337 м2
 • Магазин и двуфамилна жилищна сграда” – бул. „Станке Димитров” № 156 – РЗП 428 м2
 • Жилищен комплекс в.з. „Малинова долина част II а”, кв. 14, УПИ VI, VII, IХ, Х, ХI – 9 броя.
 • „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа” ул. „60-ра” № 10, в.з. „Симеоново” р-н. „Витоша”
строителен надзор хотел
Промяна предназначение, пристройка и надстройка на жилищна сграда в хотел, кв. Драгалевци

ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ

 • Уличен канал по улица „ Габър“, от ул. „ Шумен“ за жил. сграда в УПИ II-2 кв.9а, м. „ Зона В 17, м.„ Банишора“
 • Уличен водопровод ф80 с обхват: връзка със съществуващ водопровод ф150, по ул. „ 196” при о.к. 14, по ул. „ 203”
 • Пътни работи по ул. „ 203” от ОТ 35-34-33, кв. 14., в.з. „ Малинова долина-2-ра част” р-н „ Витоша”
 • Уличен водопровод ф 110мм ПЕВП по ул.„ Асен Йорданов“ /подмяна съществуващ ф60/ от съществуващо СВО за УПИ XXIII-135 до СВО за УПИ II-468, кв.42 м. „ Кръстова вада“ р-н „ Лозенец”
 • Уличен канал ф 315-REHAU по ул.„Проф. И. Дуйчев“ от СКО за УПИ IV-223 кв.337 до до съществуваща РШ при О.Т.184, м. „ Павлово Бъкстон“ р-н „Витоша”
 • Уличен водопровод ф 160мм ПЕВП от ул.„ Мур“ по ул.„ ОТ 72- ОТ 136а“до УПИ VIII-943а м. „ Манастирски ливади“ м. „ Манастирски ливади “, кв.29 р-н „ Витоша”
 • Уличен водопровод ф 110мм ПЕВП по ул. „ Матей Преображенски“ и ул. „ Брезите“ до СВО за УПИ ХХII-433А, м. „ Бояна“, кв.59 м. „ Бояна“, кв.59, р-н „ Витоша”
 • Уличен водопровод / изместване/ф 110мм ПЕВП по ул.„ Кореняците“ между ОТ 127 и ОТ 129 м. „ Карпузица“ м. „ Карпузица“,кв. 39 р-н „ Витоша”
 • Уличен водопровод ф 110мм ПЕВП от ОТ 200до СВО за УПИ ХI-1214, м. „ Манастирски ливади-запад“, кв.74 р-н „ Витоша”
 • Уличен водопровод ф 110мм ПЕВП и уличен канал ф 400 по ул. ОТ7/100/, ОТ 7А/113, от СВО и СКО за УПИ Х-296,414,167 кв.1 до съществуващ уличен водопровод и канал по бул. „ Източна тангента” м. „ СПЗ Слатина-север“, район „ Слатина”
 • Уличен канал ф 300мм по ул„ ОТ 1 –ОТ 2“ от бул. „ Симеоновско шосе“ до УПИ VI-724, кв.24, м. „ Витоша- ВЕЦ Симеоново“ р-н „ Студентски”
 • Уличен канал ф 300 /кл.259/ О.Т. 106 до О.Т. 104Б, кв. 38, м. « Манастирски ливади – запад» р-н „ Витоша”
 • Уличен водопровод ф110 и ф 90 ПЕВП по ул.” о.т.70б-70в” и „ ул” о.т. 70в-70з” с дължина L= 129,05м в.з.„ Симеоново-север” кв.63, УПИ ХIХ-1806 р-н „ Витоша”
 • Уличен водопровод ф 90 с обхват: връзка със съществуващ водопровод ф150, по ул. „ 196” при о.к. 14, по ул. „ 203” ( о.т. 31,32,33,34) до о.т. 35, в.з. „ Малинова долина II а част” кв.14, р-н „ Витоша”
 • Електрозахранване на жил. сгради в УПИ IX-21 и УПИ VIII -20 , кв. 162 ,зона Б-4 с нов трафопост 10/0,4кV, с кабелно захранване 10кV
 • Кабели НН -външно ел. захранване на Сграда с магазини и офиси“ от ТП „ Забиница“ до УПИ ХIII, кв. 288 гр. Банско
 • Външно ел. захранване – ел. монтажна част на ТП, кабели Ср. Н -10кV и кабели НН-1кV на жил. сграда в УПИ VI- 336,337, кв. 1, бул. „ Цар Борис III” № 99-101, м. „ Красно-село-Център”
 • Външно ел. захранване –нов МКТП10/0,4-1х800кVА, кабели Ср. Н -10кV и кабели НН-1кV на жил. сграда в УПИ IV- 439, кв. 22, м. „ Дървеница”,
 • Нов БКТП 2х630кVА , кабели СрН и НН и външно ел. захранване за две жилищни сгради УПИ VII – 923,1514 и V I-1517, кв. 37, ул. „ Иван Сусанин” р-н „ Витоша”
 • Нов БКТП 20/0,4кV -250 кVА , кабели Ср Н и НН и външно ел. захранване на многофамилна жил. сграда с магазини УПИ IV–125, кв. 230а, м. „ Павлово – Бъкстон р-н „ Витоша”
 • Нов БКТП 800/20/0.4кV , кабели СрН-20кV и ел. захранване с кабели НН за две жилищни сгради УПИ I – 946,1292 и Х I-1263, кв.29, м. „ Манастирски ливади” , ул. „ Мур” р-н „ Витоша”
 • Улично осветление на Жилищна група „Южен парк„ м„ Лозенец” , кв.2 „ м. „ Лозенец” , кв.2 , по ул.” Славище „ и ул.„ Димитър Хаджикоцев”.
 • Външно ел. захранване , кабели СрН-20кV, кабели НН на МТТ -100/20/0.4кV до еднофамилна жилищна сграда и ателие УПИ ХIХ – 1806, кв.63, в.з. „ Симеоново -север” , р-н „ Витоша”
 • Електрозахранване на производствена база на ул. „ Нешо Бончев” – ТП 1х1000кVА кабели Ср. Н УПИ XIII, кв.8 м. Военна рампа , ул. „ Първа Българска армия „ № 17 р-н „ Сердика”
 • Нов ТП 20/0,4кV -800VА , кабели СрН и НН и външно ел. захранване на жил. сграда с гаражи, магазини,ателиета УПИ VI-1612, кв. 23, м. „ НПЗ Хладилника” р-н” Лозенец”
 • Нов БКТП 800/20/0.4кV , кабели СрН-20кV и ел. захранване с кабели НН за две жилищни сгради УПИ II – 1433, и УПИ I-1741, кв.37, м. „ Манастирски ливади-запад” , р-н „ Витоша”
 • Външно електро захранване нов КТП, кабели СрН и  кабели НН на жилищна сграда УПИ УПИ V-332,кв.5 м.в.з. „ Беловодски път“
 • СО р-н „ Витоша”,
 • Външно ел. захранване , нов КТП 630/20/0,4kV, кабели Ср.Н. 20кV и  кабели Н.Н.1кV за жилищна сграда в УПИ ХХIV-204, кв. 19, м. „Карпузица ”
 • Външно ел. захранване на изчислителен комуникационен център бл.А в УПИ I, кв. 12, бул. „ Цариградско шосе“ № 133-КТП 1х800кVA, кабели Ср. Н. И
 • Външно ел. захранване , нов КТП, кабели Ср.Н и кабели Н.Н. за жилищна сграда с офис, ски работилница иподземни гаражи УПИ ХI-253,кв. 58,кв. Бояна р-н „ Витоша”
 • Външно ел. захранване , нов КТП, кабели Ср.Н и кабели Н.Н. за жилищна сграда с офис, ски работилница иподземни гаражи УПИ ХI-253,кв. 58,кв. Бояна р-н „ Витоша”
 • Изграждане на улица между ОТ 518 и ОТ 502-км 0+000-км 0+121,56 I-ви етап; между ОТ 573до ОТ 518 II етап; между ОТ 518 до ОТ 579 III етап; между ОТ 579 до ОТ 521 IV етап „ Витоша- ВЕЦ Симеоново“, р-н „ Лозенец”
keyboard_arrow_up