Автор: 1kam1.com

Собственикът на отчужден имот ще може да поиска отмяна на заповедта за отчуждаване, ако в срок до шест месеца общината не му изплати дължимото обезщетение. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за общинската собственост, предаде БТА.

Измененията ускоряват процедурите за принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за изграждане на обекти – публична общинска собственост от първостепенно значение за общините. Миналата година парламентът облекчи правилата, при които държавата отчуждава частни имоти за големи държавни обекти като пътища, магистрали и т.н. Със сегашните поправки тези правила ще важат и за общините.

При изграждането на обекти – публична общинска собственост от първостепенно значение, общината ще може да влиза във владение на отчуждените имоти – незастроени земеделски земи или гори и земи от горския фонд, и да започне строителството преди влизане в сила на заповедта за отчуждаването им, предвиждат приетите промени в Закона за общинската собственост.

Условията за това са да има издадено разрешение за строеж на обекта и определеното обезщетение за отчуждаване да е преведено по сметка на правоимащите. В тези случаи общината дължи обезщетение на собствениците за периода от деня на влизане във владение на имота до влизането в сила на заповедта за отчуждаване.

Собствениците на земи няма да могат да блокират изграждането на обектите, ако обжалват цената за отчуждаването. Впоследствие ако съдът постанови, че собствениците не са били равностойно обезщетени, общината ще плаща това, което съдът е постановил за допълнителна компенсация. По времето на делото обаче ще тече строителството на съответния обект, отбелязва „Дневник“.

Ако в петгодишен срок от отчуждаването на имота строителството на обекта от първостепенно значение не е започнало, както и когато одобреният подробен устройствен план бъде отменен от съда, а новият план не засяга отчуждения вече имот, по искане на бившия собственик кметът на общината отменя заповедта за отчуждаване след възстановяване на полученото обезщетение. Предвидена е и възможността собствениците да бъдат обезщетявани освен с пари, както досега, но и със земя.

При определяне на цената на имотите ще се взимат предвид средните цени от всички сделки с имоти, намиращи се в близост до съответния отчужден имот. Общински имоти ще могат да се дават под наем за максимум 10 години (в момента срокът е 5 години), предвиждат още приемите промени.

keyboard_arrow_up