Старото трамвайно ухо на трамваи 2 и 19 в Дървеница - дотук ще достига и новият трамвай<br />

Старото трамвайно ухо на трамваи 2 и 19 в Дървеница – дотук ще достига и новият трамвай

След прекъсване в началото на годината Столична община обяви търга за „Изграждане на нова трамвайна линия от „Семинарията“до кв.“Дървеница“. Обектът е част от Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт“ на проекта за интегриран градски транспорт на София с финансиране от ОПРР. Търгът е последен за проекта.

Според тръжната документация в поръчката се включва:
– изготвяне на работен инвестиционен проект въз основа на приложения идеен инвестиционен проект;
– изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) по изработения и одобрен работен проект за новата трамвайна линия

В обхвата на изграждането на новата трамвайна линия се включва обновяването на 18 спирки ( по 9 във всяка посока), което включва: пълен ремонт на пероните на съществуващите 11 спирки, изграждане на 7 нови спирки, монтиране на нови спиркови навеси и спиркови знаци с вградено електронно информационно табло и кошчета за отпадъци.

Трасето на новия трамвай ще се движи  от трамвайното ухо в Дървеница по стария маршрут покрай ЛТУ, ТУ до метростанция Г.М. Димитров, където ще завива по бул. Г.М. Димитров в ляво и после по ул. Никола Габровски в кв. Дианабад. От Дианабад трамваят ще премине през новоизградения надлез при Семинарията и от там през кв. Лозенец към Центъра.

Стойността на проекта е 20 559 189 лева без ДДС. Строителството следва да завърши за 270 дни, или 9 месеца.

Критерий за възлагане е икономически най-изгодна оферта, като показателят цена нови 60 точки, срокът за изпълнение – 20 точки, техническият показател – 20 точки, от които 9 са за
оценка на техническите показатели на релсовия път, 8 – за оценка на техническите показатели на контактната мрежа, 3 – за оценка на качеството на шумозащитните прегради.

Документи се получават до 16 часа на 11 юли 2014 г. Оферти се подават до 17.30 часа на 21 юли 2014 г. Отваряне им е предвидено за 10 часа на 22 юли 2014 г.

keyboard_arrow_up