Тръжната процедура за строителство предстои през ноември – декември

Автор: Строителство Градът

Инж. Антон Янев, управител на фирма „Рикат“: Трудностите са свързани с канализацията и подпочвените води
Особеностите и трудностите са свързани с канализацията и подпочвените води, както и с големия наклон на ската между бул. „Цариградско шосе” и жк „Дружба”.
В участъка около и през самия район „Дружба“ до езерата метрото е подземно и не влошава условията за живот в комплекса. Но в тази си част строителството на метрото и на двете метростанции – №20 на „Проф. Цветан Лазаров“ и №21 на бул. „Искърско шосе“, няма да е леко заради подпочвените води. Трябва да се прави отводняване на изкопите и да се изпълни скъпа хидроизолация на съоръженията. Геоложките проблеми са основно между станциите 20 и 21.
Като излезе от комплекс „Дружба“, метрото поема по естакада – това е по-евтиният вариант. Така е и в наземната част до аерогарата.
Трудност в отчужденията ще има в застроената част от трасето, но трябва да се направят, за да може градският транспорт да функционира.
Проблем с подземните комуникации има в зависимост от това дали са нанесени коректно от съответните експлоатационни дружества. При бул. „Проф. Цветан Лазаров“ има два големи магистрални топлопровода – съобразили сме се с тях.
Особеностите произтичат от характера на канализацията, особено големите клонове, които събират водите и ги вкарват в пречиствателни станции. При тях не може да се обръща посоката, нито пък наклоните. Но за всичко сме намерили решения.

Предишна снимка1 2 3Следваща снимка

Държавата и възложителят
Проектът на метрото от Метростанция 13 до летище София е разработен от фирма “Рикат” с управител инж. Антон Янев. Проектирането започва през 2006 г. През 2007 г. са представени 5 варианта за трасето от “Младост” до аерогарата, по избрания вариант е подготвен технически проект. Той е разделен на два етапа – от “Младост” до бул. “Цариградско шосе” и от бул. “Цариградско шосе” до летището, разделен на два лота.
Първият етап е включен в програма “Транспорт” за този програмен период и от средата на 2009 г. се изпълнява от обединение “Метро Младост”, в което влизат двете дъщерни дружества на “Трейс груп холд” АД – Пи Ес Ай АД, Стара Загора, и “Трейс-София” ЕАД, София, и компаниите от “Евро алианс” – “Адвал” АД и “Стройинжект” АД, както и три подизпълнителя. В участъка има 2 метростанции, дължината му е 2.140 км, включва се паркинг под “Цариградско шосе” за 1270 автомобила и се очаква да бъде завършен в периода май – август 2012 г. Подземният паркинг е най-големият за София и е с входове и изходи и в посока София, и в посока Пловдив. Апликационната форма за него е одобрена, което гарантира европейското финансиране.
Според “Метрополитен” ЕАД за втория етап “Бул. “Цариградско шосе” – жк “Дружба” – летище” предстоят отчуждителни процедури. Трасето там е с дължина 5 км с 4 метростанции. Предвижданият срок на строителство е 3.5-4 години.
Етап ІІ е съставен е от две части и следва да бъде завършен през 2015 г.
Първата е от бул. “Цариградско шосе” до бул. “Искърско шосе”. Дължината й е 2.870 км и са предвидени 2 подземни метростанции.
Втората е от бул. “Искърско шосе” до летище София. Дължината й е 2.090 км и включва естакада и 2 надземни метростанции.
Според изпълнителния директор на “Метрополитен” ЕАД инж. Стоян Братоев тръжните процедури ще се подготвят паралелно с апликационната форма. Общата индикативна стойност на обекта според програма “Транспорт” е 130 млн. евро. До октомври ще е готова черновата на апликационната форма. Инж. Братоев е на мнение, че тя ще бъде завършена до края на годината. За да бъде внесена в Европейската комисия, трябва да има осигурено финансиране. За обявяване на тръжни процедури също е необходимо да е ясно финансирането.
“За трасето до летището ще бъдат обявени две тръжни процедури – чисто технологично двете части са различни”, смята инж. Братоев.
Първата позиция е от бул. “Цариградско шосе до “Дружба” и свършва малко след “Искърско шосе” и жп прелеза на ул. “Неделчо Бончев”. Дотам ще е подземната част с дължина 2.8 км, метростанциите в тази част са подземни.
Втората част, за която ще бъде обявен отделен търг, е от ул. “Неделчо Бончев” до летището и трасето е на естакада и на терен. Входът към летището е на 10 м от входа на терминал 2, а метростанцията е долепена до подземния паркинг от изток.Проектът
Нашият проект обхваща трасето от Метростанция 13, която функционира от 2 години, до аерогарата, разказва инж. Антов Янев, управител на фирма “Рикат”, автор на проекта.
Първият етап до бул. “Цариградско шосе” е в процес на изграждане.
Вторият етап е 5 км с 4 МС. Две са подземни в жк “Дружба” – 20 и 21, една е на естакада – 22, и една при аерогарата на терен – 23. Преди летището е 22 – на естаката. Вторият етап е разделен е на два лота заради разликата в технологиите на изпълнение на обекта, а и за по-интензивното му строителство.
Като тръгне от бул. “Цариградско шосе”, трасето слиза по ската, който разделя жк “Дружба” от пътя за Пловдив. Първата метростанция – 20, се намира в зелената зона между ул. “Кап. Димитър Списаревски” и бул. ” Проф. Цветан Лазаров”. Трасето минава под ул. “Кръстьо Пастухов” през “Дружба” 1,  покрай езерата и излиза на бул. “Искърско шосе”, където е следващата метростанция – 21. На кръстовището метрото ще прави връзка с трамвай 20 и с жп линията от Пловдив.
След ул. “Поручик Неделчо Бончев”, успоредна на “Искърско шосе”, трасето излиза на повърхността и преминава на естакада като тази на бул. “Драган Цанков” в зоната на КАТ – покрита. Тя е покрита не само заради шума, но най-вече заради зимните снеговалежи, които биха затруднили движението на мотрисите, а и водят до забавяне и нарушаване на графика на подземната железница.
При ул. “Подполковник Васил Златарев” в района на Гара Искър е ситуирана метростанция 22, която е проектирана на мостовата конструкция. След като премине ул. “Подполковник Васил Златарев”, метрото слиза на ниво терен и така върви до летището, към източната част на аерогарата. Там прави директна връзка на вестибюлите на метростанцията със залата за пътниците на летището чрез ескалатори и асансьори. В този район няма застрояване, нито се пресичат комуникации, а и това е най-евтиният вариант – наземен, с метрото не прекъсваме транспортни връзки от изток на запад, не създаваме проблем за автомобилното движение, а и в тази зона сме близо до река Искър, припомня инж. Антон Янев
Паркът на летището стои неизползван. Ние преминаваме с една полоса от 8 м през него. Когато правихме проекта, това трасе беше одобрено от Столичния общински съвет, нямаше и идея за парк на летището. Редно е било проектантите на парка да се съобразят с трасето на метрото, уточни инж. Янев.

Промени в оперативна програма “Транспорт” дават възможност вторият етап от трасето на метрото “Младост” – летище София да бъде финансирано с европейски средства. На семинар на оперативната програми в началото на септември стана ясно, че част от средствата за българско-румънския проект “Батин – Белене” (138 млн. евро), който ще остане за следващия програмен период, и част от финансирането на софийския интермодален терминал (52 млн. евро) ще бъдат пренасочени към други проекти, сред които и метрото до летището.
Menu