Автор: ИнфраструктураБГ

 

В началото на седмицата „Метрополитен“ обяви обществена поръчка за изграждане на разширението на втория метродиаметър в участъка от бул. „Джеймс Баучер“ до Хладилника и новия мол „Парадайс център“.

Поръчката е за проектиране и изпълнение на проекта за разширение на втора метролиния; участък от метростанция „Джеймс Баучер“ (МС ІІ-11, км 10+452) до МС ІІ-12 с линеен пункт след нея (км 11+752).

Плановете на Метрополитен за разширение на метрото в София се основават на актуализираната генерална метросхема, приета с Общия градоустройствен план на София.
Съгласно нея трасето на втори метродиаметър продължава по бул. „Черни връх“ от ул. „Елин връх“ до ул. „Филип Кутев“, която по регулация е в сервитута на бъдещия бул. „Тодор Каблешков“.
Предмет на този проект е продължението на метрото от края на тунела в експлоатация след МС II-11 „Джеймс Баучер“ (км 10+452) до км 11+752,70 с МС II-12.

Общата дължина на трасето е 1301 метра, в което се включват междустанционни тунели, една метростанция и след нея линеен участък за т. нар. „топъл резерв“ и обръщане на посоката на движение на метровлаковете през бретелно релсово съоръжение.
Новоата метростанция ІІ-12 е разположена между кръстовищата на бул. „Черни връх“ с ул. „Сребърна“ (ул. „Хенрих Ибсен“) – северен вестибюл и бул. „Тодор Каблешков“ (по регулация) – южен вестибюл.
Северният вестибюл на МС ІІ-12 ще бъде свързан с подлез при кръстовището на бул. „Черни връх“ с ул. „Сребърна“, който е с 4 входа. Южният вестибюл на метростанцията ще се свърже с подлез при кръстовището на бул. „Черни връх“ с ул. „Филип Кутев“.
В обхвата на проекта ще се изграждат два входа от северната страна, а при реализацията на пробива на бул. „Тодор Каблешков“ подлезът ще се разшири и ще се доизградят още два южни входа.

Метростанцията, която е със странични перони, е предвидено да бъде оборудвана с общофункционални асансьори, които ще се ползват и от лица с физически увреждания, както и с ескалатори при преодоляване на разлика във височините по-голяма от 4 метра.

Идейният проект предвижда тунелът от км 10+452 до км 11+233 да е двупътен с дъгово очертание на напречното сечение и да се изгражда по Нов австрийски тунелен метод (НАТМ).
Работната му шахта се намира при трамвайното ухо и посоката на работа е от нея към ул. „Елин връх“.
Останалата част на тунелите също са двупътни, но са с правоъгълни напречни сечения. Проектното решение е тези тунели и метростанцията да се изграждат по открит метод – укрепени с шлицови стени изкопи.

Изпълнителят трябва да разработи технически проекти на базата на идейния проект и техническите спецификации, предоставени от възложителя, да изпълни строителство на участъка, както и да достави и монтира технологичното оборудване до цялостно завършване на участъка и въвеждането му в експлоатация.

В обхвата на поръчката се включват и реконструкция на инженерна инфраструктура, както и възстановяване на пътното платно по ул. „Хенрих Ибсен“ („Сребърна“) до бул. „Тодор Каблешков“ на сега съществуващите нива.

Основните работи включват: проектиране и строителство на 955 метра двупътен тунел и 155 метра линеен пункт с бретел, два коловоза, отбивачки, служебни перони, помещения за машинистите, медицински пункт и т.н.; проектиране и строителство на една подземна метростанция – МС ІІ-12 с дължина 166 метра; междустанционни съоръжения; релсов път и контактна релса; водоснабдяване и канализация; топлоснабдяване и климатизация; електрически системи и инсталации; системи за автоматика, управление, телекомуникации и контрол; реконструкция на засягащата се инфраструктура и възстановяване на пътното платно.

Поръчката трябва да бъде изпълнена за 24 месеца.

Участниците трябва да предоставят гаранция в размер на 600 000 лева.
Според разпоредбите на Закона за обществените поръчки гаранцията не може да надвишава 1% от прогнозната стойност на поръчката, което означава, че в този случай тя е максимум 60 млн. лв.

Сред изискванията към кандидатите са общ минимален оборот минимум 70 млн. лв. без ДДС за 2010, 2011 и 2012 година, като поне 60 млн. лв. са оборот от бодобни видове строително-монтажни работи. Всеки кандидат трябва да има изпълнен и поне един договор за проектиране на работи от подобен характер и сложност като тези от настоящия проект, както и да е построил минимум една метростанция.

Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, като предлаганата цена има най-голяма тежест – 52 точки. Срокът на изпълнение носи 3 точки, проектното предложение – 28 точки, предложението за технология и организации при изпълнение на строителството ще се оценява с 14 точки, а планирането на изпълнението на проекта ще носи максимум 3 точки.

Оферти може да се подават до 12:00 часа на 22 юли, като отварянето е насрочено за 14:00 часа същия ден.

Инфо бокс
keyboard_arrow_up