Автор: Строителство Градът

Подобряването на пропускателната способност на кръстовищата на бул. „П. К. Яворов“ с бул. „Драган Цанков“ чрез кръгово и траншея и при бул. „П. К. Яворов“ и бул. „Стоян Михайловски“ чрез надлез и изграждане на ново трасе, което свързва улица „Атанас Дуков“ с улица „Сребърна“ и „Черни връх“ е проект с финансиране от Европейската инвестиционна банка, съставен от две части, известни като кръговото при Телевизионната кула и кръстовище на две нива при Семинарията. Автор на проекта е „Трансконсулт 22“, изпълнител е ГБС – компанията е завършила първата част, строителството на втората предстои. Проектът се представя от инж. Георги Митов от „Трансконсулт 22“.

Кръстовището при телевизионната кула
Главната цел на проекта е подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на кръстовището при телевизионната кула и създаване на безконфликтно преминаване на главните транспортни потоци по бул. „П. К. Яворов“ чрез изграждането на пътен възел, която с построяване на кръстовището е постигната.
Работният проект обхваща дейностите по реконструкцията на съществуващото кръстовище в София при бул. „П. К. Яворов“ и бул. „Драган Цанков“, с които е извършена промяната му в пътен възел тип „Кръгово кръстовище“ на две нива с начало съществуващия пешеходен подлез в близост до изходящия шлюз от бул. „Цариградско шосе“ и край – съществуващият пешеходен подлез в близост до Духовната семинария. Общата дължина на реконструирания участък е 730 м.
Изграденото вече кръстовище е ревизиран вариант на идейното решение, разработено от D.E.L Engineering Ltd. през месец юни 2008 г., за цялостна реконструкция на бул. „П. К. Яворов“ от „Цариградско шосе“ до ул. „Сребърна“ и изграждане на виадукт над кръстовището при ул. „Стоян Михайловски“. Целта на промените е да се намали до минимум въздействието от строителството на транспортния възел върху околното пространство и по-конкретно върху дървесната растителност.

Основни характеристики на 
работния проект и ревизираното решение
– Директното направление по продължението на бул. „П. К. Яворов“ е решено като безконфликтно с преминаване на долно ниво под бул. „Драган Цанков“
– Пътният възел е тип „Кръгово кръстовище“ на горно ниво
– Преминаването на бул. „П. К. Яворов“ под кръговото кръстовище е осъществено с изграждането на мостови съоръжения като част от платното за кръгово движение
– Връзката на бул. „П. К. Яворов“ с кръговото кръстовище се осъществява с входящи и изходящи шлюзове и рампи, успоредни на директното направление, със стоманобетонни подпорни стени
– Рехабилитация на бул. „Драган Цанков“ в подходите му към кръстовището
– Осигуряване на вход/изход към двора на Телевизионната кула и двора на водохранилището в близост до Духовната семинария.

Кръстовището при Семинарията и бул. „Сребърна“
Целта на проекта е подобряване на транспортно-експлоатационните качества на кръстовището при ул. „Стоян Михайловски“, създаване на безконфликтно преминаване на главните транспортни потоци по бул. „П. К. Яворов“ чрез изграждането на естакада над ул. „Стоян Михайловски“ и осъществяване на „пробив“ по ново трасе от ул. „Атанас Дуков“ до бул. „Черни връх“, с което се осъществява по-бързо провеждане на пътното движение в посока към софийския околовръстен път.
Той третира следните дейности:
– реконструкцията на съществуващо кръстовище при бул. „П. К. Яворов“ и бул. „Стоян Михайловски“, с които ще бъде извършена промяната му в кръстовище на две нива
– изграждане на ново трасе, което свързва улица „Атанас Дуков“ с улица „Сребърна“ и „Черни връх“.
Обхватът на проектната разработка включва:
– Бул. „П. К. Яворов“ – дължина 930 м, започва преди съществуващ пешеходен подлез при км 0+660 и завършва при кръстовището на бул.“Черни връх“ и ул.“Сребърна“
– Бул. „Симеоновско шосе“ – дължина 320 м, от началото на последната хоризонтална крива преди кръстовището до кръстовището на бул. „П. К. Яворов“ и бул. „Симеоновско шосе“.
– Бул. „Стоян Михайловски“ – дължина 230 м, началото е при кръстовището на бул. „П. К. Яворов“ и бул. „Стоян Михайловски“, а краят – при площад „Велчова завера“.

Основни характеристики на 
работния проект
Директното направление по продължението на бул. „П. К. Яворов“ е решено като безконфликтно с преминаване на горно ниво над кръстовището.
Преминаването на бул. „П. К. Яворов“ над кръстовище ще бъде осъществено с изграждането на транспортен надлез и подпорни стени като част от платното за движение. Кръстовището на горното ниво е светофарно регулирано.
– Реконструкцията на бул. „Симеоновско шосе“ и бул. „Стоян Михайловски“ в подходите му към кръстовището е свързана с уширяване на пътния габарит
– Предвидена е реконструкция на трамвайното платно в участъка от пл. „Велчова завера“ до кръстовището и изграждането на ново трамвайно платно през кръстовището по продължение на бул. „Симеоновско шосе“
– Премахва се трамвайното трасе от кръстовището в посока към Телевизионната кула.
– Изгражда се нов пешеходен подлез при км 1+490 за безконфликтно преминаване на пешеходци в парк „Борисова градина“ към съществуваща пешеходна алея
– В зоната на привързване на проектния участък към вече изградения при телевизионната кула се уширяват пътните платна и броят на лентите за всяко от двете се увеличава от 3 на 4 пътни ленти за посока
– Ще бъде изградено ново пътно трасе, свързващо ул. „Атанас Дуков“ и ул. „Сребърна“
– Ул. „Сребърна“ ще има по-голям габарит при запазване местоположението на бордюрната линия вляво по нарастващия километраж и уширяване на пътното платно вдясно по километража (съгласно одобрен регулационен план за кв. „Хладилника“).
Краят на обекта е непосредствено преди кръстовището на бул.“Черни връх“ и ул.“Сребърна“.
Инж. Георги МИТОВ

Пътен възел тип „Кръгово кръстовище“ при бул. „Драган Цанков“ доведе до:
о Добра пропускателна способност за ВСИЧКИ участници в движението – леки и тежкотоварни МПС, превозни средства на градския транспорт, пешеходци и велосипедисти, постигната чрез двулентово платно за кръгово движение с ширина на лентите по 4.00 м всяка. Това дава възможност на водачите да се движат успоредно един друг, което води до добро „насищане“ на пътните ленти. Допълнителната ширина позволява безпроблемното маневриране на превозните средства от градския транспорт при скорост, близка до тази на леките автомобили. Всички входове и изходи на рампите, успоредни на бул. „П. К. Яворов“, са проектирани като двулентови с ширини 2х3.00 м. Ширините на лентите по бул. „Драган Цанков“ следват естествения габарит на булеварда – 2х3.50 м.
Осигуряването на две ленти за изчакване във входовете увеличава пропускателната способност на цялото кръстовище. Линията за осигуряване на предимство е по периферията на платното за кръгово движение. По този начин се подобрява видимостта на изчакващите водачи, тъй като имат възможност да спрат ветрилообразно във входа. Пешеходните пътеки са изтеглени на разстояние минимум 7.0 м от платното за кръгово движение. Така, от една страна, входящите водачи няма да застават върху пътеките при изчакване, а от друга, изходящите МПС няма да „задръстват“ платното в кръга при изчакване пред пешеходната пътека. Пропускателната способност в пикови часове е сравнима с тази на светофарно кръстовище. Най-голямото предимство на кръговото кръстовище е в извън пиковите моменти, когато транспортните задръжки са в пъти по-малки от тези при светофарно кръстовище.
о Малка площ на кръстовището в сравнение на другите видове възли тип детелина или диамант. Рампите към кръговото кръстовище са изградени непосредствено до директното трасе. Второстепенното направление по бул. „Драган Цанков“ трябва да бъде рехабилитирано/реконструирано на много малко разстояние преди и след кръстовището.
о Осигуряване на високо ниво на безопасност за най-уязвимите участници в движението. Чрез кръговото кръстовище се елиминират опасните конфликтни точки тип „пресичане“. Движението на МПС се осъществява чрез вливане и отливане. Входящите и изходящите радиуси на бордюрните криви са R=30 м. Това физически налага на водачите да намалят скоростта на движение до 30-35 км в час в кръстовището и в подходите към него. Пресичането на платната за движение от пешеходците се осъществява през разделителни острови, което скъсява разстоянието за преминаване и улеснява пешеходците, които трябва да се съобразяват с МПС, идващи само от една посока. Достъпът на пешеходци е затруднен, което предотвратява нерегламентираното пресичане на платното за кръгово движение.
о Запазване на всички посоки на завиване, включително възможността за обратен завой.
Ключов момент в организацията на движение в кръговото кръстовище е осигуряването на предимство за движещите се в КРЪГА превозни средства.
Още по темата
Транспортен възел „Лъвов мост“ – на три нива
За първи път в София кръгово с вантова конструкция
Основни положения при конструктивното решение на кръстовището на бул. „България“ и „Гешов“
Работим по знаков проект за инфраструктурата на София
Кръстовището при Семинарията с разрешение за строеж до дни
Мостовете не могат да се променят, трябва да се поддържат
Архитектурата създава пропорция и естетика в мостовите съоръжения*
keyboard_arrow_up