Агенцията очаква 0,5% ръст на БВП за 2012 г., като след 2013 г. той може да достигне 3%

 

„След като БВП нарасна с 1,7 процента през 2011 година, ние очакваме икономиката да отчете растеж от около 0,5 процента през 2012 година“, посочва днес мждународната рейтингова агенция Standard & Poor’s, като обосновава прогнозата си с отслабване на вътрешното търсене и забавяне на растежа на износа на фона на спада на външното търсене, особено от ЕС, предаде Ройтерс.

„Тъй като обаче възстановяването на външното търсене постепенно се засилва в икономиката и насърчава вътрешното търсене, ние вярваме, че годишният реален БВП може да достигне 3 процента след 2013 година,“ посочва рейтинговата агенция.

 

През август S&P повиши кредитния рейтинг на България по краткосрочните облигации в чужда и местна валута от А-3 на А-2 и потвърди рейтинга на дългосрочните облигации в чужда и местна валута на равнище BBB със стабилна перспектива.

Като причина за решението си агенцията посочва добрите постижения на правителството, свързани с подходящата фискална политика и ниския общ дълг въпреки тежката рецесия и последвалото бавно възстановяване, както и добрите перспективи  на страната за растеж в средносрочен план, особено ако са подкрепени от по-добро усвояване на фондове от ЕС и други ползи от членството в ЕС.

Тези положителни перспективи се помрачават до известна степен от относително ниското равнище на БВП на глава от населението, големия, макар и подобряващ се, външен дисбаланс и свързаните рискове, като се има предвид неблагоприятният икономически фон, допълва още агенцията.

S&P очаква правителството да преизпълни целта си за бюджетния дефицит тази година, който е определен на 1,6 процента от БВП и да намали още дефицита през следващите години. Според агенцията общият държавен дълг ще бъде около 17% от БВП, а нетният – около 10%  от БВП през 2012 година.

Банковият сектор в България изглежда добре капитализиран, посочва още рейтинговата агенцията, а банковата система до голяма степен е собственост на чуждестранни банки и проблемите, които са засегнали тези чуждестранни финансови институции, са предизвикали верижна реакция при българските банки.

„Гръцките банки притежават около една трета от банковата система, което е увеличило рисковете за българските банки по отношение на резервите от ликвидност и капитал. Силната регулаторна и надзорна рамка на страната и двустранните споразумения за запазване на статуквото между българската централна банка и няколко ключови търговски банки допринасят за финансовата стабилност на банковата система“, пише още рейтинговата агенция.

По статията работи: Бойчо Попов
keyboard_arrow_up