По-лесно ли се прави бизнес в България?

Страната запазва 51-вото си място сред 183 държави в световната годишна класация

автор: Строителство Градът

Колко лесно е да се прави бизнес в България най-добре знаят родните предприемачи. За новата година до момента бяха поднесени най-различни прогнози.
Фискално страната е много по-добре от съседните, бюджетът за 2011 г. е адекватен, а растежът се завръща, смятат представителите на Международния валутен фонд. Въпреки бавните темпове на възстановяване глобалният строителен сектор гледа с оптимизъм към бъдещето, показват резултатите от проучване на KPMG за строителната индустрия за 2010 г. в 25 държави. В страните от Европа, Северна и Южна Америка и Африка мнозинството от фирмите считат, че държавните програми за подпомагане не са имали никакво отражение, и остават скептични за ефекта на правителствените програми в следващите две години, като подчертават очакванията си от публично-частното партньорство. Националният статистически институт не отчита особена промяна на бизнес настроенията, а в строителството показва понижение. Камарата на строителите в България очаква тежка година, защото проектиране през 2010 г. почти нямаше и освен пътищата засега няма други тръгнали проекти.
Българската стопанска камара съобщи от специално проучване, че 63% от фирмите са оптимисти за 2011 година – една трета от бизнеса планира да преразгледа инвестиционните си намерения, 12% ще увеличават производството. Точно поради разнообразието от източници за предприемачите и инвеститорите е интересен още един външен поглед като авторитетното, всеобхватно и аргументирано традиционно изследване на Световната банка.

В Doing Business 2011 България запазва 51-ото си място от общо 183 изследвани държави. Македония е по-добро място за бизнес и е първа сред източноевропейските страни с 38-ма позиция, следвана от Словакия – 41, Словения – 42, Унгария – 46.
Особено лесно у нас се получава кредит – страната е на водеща шеста позиция. По данъчен режим класирането е 85, продължаваме да изоставаме при издаването на разрешителни за строеж – едва 119 място.
Според рейтинга България е постигнала напредък в две области: при данъците – чрез намаляване дела на работодателите във вноските за социално осигуряване, по повод на което правителството преди време заговори за връщане към старото положение, и в стартирането на бизнес – задължителният минимален капитал за дружествата с ограничена отговорност е станал от 5000 на 2 лева, но ефективността на тази мярка за бизнеса остана неясна.
Тази година анализът е наречен пожелателно „Прелом за предприемачите“ и е осмата годишна публикация на Международната финансова корпорация и Световната банка. Според изследването най-добра е средата за бизнес в Сингапур. Сред първите пет са още Хонконг, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ, следвани от Дания, Канада, Норвегия, Ирландия, Австралия.
Водещите държави от Европейския съюз са в рамките на топ 50, там са прибалтийските републики, Исландия, Саудитска Арабия и Австралия, Япония е на 18-а позиция, Азия е представена още от Тайланд и Южна Корея, Африка – от ЮАР, южноамериканските държави са Перу, Чили и Колумбия, както и бившите съветски републики като Грузия, Армения и Киргизстан – всички те са по-добри места за бизнес от България.
За осма година подред регионите на Източна Европа и Централна Азия са най-активни в подобряване на бизнес регулациите. Преди стимул беше перспективата за присъединяване към Европейския съюз, а сега – разразилата се финансова криза.
През миналата година Унгария е постигнала най-голям напредък между новите държави – членки на Европейския съюз, до 46-о място благодарение на реформи в четири от всички изследвани области. Литва е между първите 25 с подобрения по пет показателя.
Най-засегнатите от кризата икономики в Източна Европа през последната година са се стремили чрез регулаторна реформа да подпомогнат възстановяването на малките и средните предприятия и създаването на работни места.
Изследването измерва пречките за бизнес от гледна точка на икономическата среда и регулациите на бизнес в 183 икономики по целия свят по 9 специални индекса – стартиране на бизнес, издаване на разрешителни за строеж, данъчна среда, външна търговия, защита на инвеститорите и др. Различни класации показват кои реформи къде и как са проработили и подчертават най-успешните в дадения сектор държави.
За пет години 85% от световните икономики са въвели облекчения за бизнеса чрез 1511 различни подобрения. В Doing Business 2011 за първи път е включен и индикатор, показващ до каква степен общо са се подобрили регулациите от 2005 г. насам. Според него Грузия е най-реформираната страна за този период.
Докладът се подготвя от групата на Световна банка, включваща пет свързани институции: Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD), Международната асоциация за развитие (IDA), Международната финансова корпорация (IFC), Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (MIGA) и Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID).

Индикаторите
– Стартиране на бизнес
Много икономики предприемат реформи за улесняване на стартирането на бизнес в рамките на по-голяма програма за реформи. Икономиките с по-големи начални разходи и повече формалности имат по-голям сив сектор. В Португалия например създаването на регистрация на бизнес „на едно гише“ през 2006 г. намалява времето от 54 на 5 дни и съответно новите регистрации се увеличават с 60% през 2007 и 2008 г.
Стартирането на дружество с ограничена отговорност е най-лесно в Нова Зеландия – необходима е една процедура, един ден, не се изисква първоначален капитал и не се изисква начален регистриран капитал. В Дания разходите са нулеви.
В България процедурите са четири, нужни са 18 дни, а разходите са 1.6% от дохода на глава от населението. През 2007 г. са били необходими 32 дни и 9 процедури, минималният капитал е бил 56.3%, а разходите са били около 8% от националния доход на човек.

– Издаване на разрешителни за строеж
В много икономики, особено в развиващите се държави, борбата с процедурите за разрешаване на строителство е толкова трудна, че предприемачите често се отказват, плащат подкупи или просто строят незаконно, което поставя под съмнение качеството на строежите, и като цяло преминават в сивата икономика.
През 2005 г. Канада преразглежда своята система за строителни разрешителни, като въвежда еднакви изисквания, срокове за всеки етап и облекчена бърза процедура за обекти с предимство. За 2005 – 2008 броят на разрешителните за търговски обекти нараства със 17%.
Стандартният случай разглежда изграждането на склад на два етажа със строителен срок 30 дни, а компанията е средно предприятие със 60 души персонал в столицата.
Сред държавите в изследването най-малко са процедурите в Дания – 6, най-кратки са сроковете в Сингапур – 25 дни, а най-евтино е в Катар – 0.8% от дохода на глава от населението.
В България процедурите са общо 24, отнемат 139 дни и са на стойност 442.3% от средния доход.

– Регистрация и прехвърляне на собственост
Гарантирането на правото на собственост е фундаментално, както и неговото прехвърляне, а ако то е прекалено скъпо или сложно, някои операции могат да преминат в сивия сектор. За последните шест години 105 държави са въвели 146 промени, които улесняват прехвърлянето на имотни права, времето за тази операция е намаляло с 38%, а стойността – с 10%. Беларус например е издала един милион електронни сертификата за собственост през 2009 г.
Тестът е за прехвърляне на имот – около 600 кв.м парцел и 1000 кв.м складова сграда.
В България, която е на 62-ро място, операцията отнема 8 дни, отнема осем стъпки и процедури и струва 3% от стойността на имота.
В класацията на първо място е Саудитска Арабия, където операцията е безплатна, пред България са Словакия, Унгария и Чехия, Полша остава на 86 позиция. Най-малко време отнема прехвърлянето на имот в Нова Зеландия – 2 дни.
В България са необходими 8 процедури, 15 дни и 3% от стойността на имота.

– Получаване на кредит
Индикаторите изследват правата на кредитополучателите и кредитиращите институции по отношение на получаването на кредит и защитата на информацията, възможността на кредиторите да видят финансовата история на кредитоискателя и оценката на риска, както и защитата на интересите и на двете страни в случай на фалит.
Кредитополучателят – местно дружество с ограничена отговорност, кандидатства за заем в размер 10 пъти дохода на глава от населението. Най-лесно е получаването в Малайзия, България е на челна 6-а позиция, след нея са държави от региона – Полша и Словакия – 15, Унгария – 32, Чехия – 46. В Нова Зеландия частното бюро по кредитите покрива 100% от възрастното население, в Португалия държавната система за кредитен регистър съдържа данни за 67%, но в Унгария и Полша няма публичен регистър за кредитите на населението, а в Чехия и Словакия той покрива съответно едва 2.2 и 4.9% от възрастното население.
Добри примери за действието на частните информационни бюра са Аржентина, Австралия, Канада, Ирландия, Норвегия, Швеция, Великобритания, САЩ.
В България кредитният регистър обхваща 37% от населението.

– Защита на инвеститорите
Защитата на инвеститорите означава по-голяма възможност компаниите да набират капитал, да въвеждат иновации и да се развиват, което е особено важно в моменти на криза.
Примерният казус разглежда спор за правилността на дадено решение между акционерите в публично търгувана компания и нейния борд на директорите, измерен с индекс за защита на инвеститорите от 1 до 10. За България той е 6, най-добра е Нова Зеландия с 9.7, с по-малка оценка са страните от региона като Словакия – 4.7, Чехия – 5.0, Унгария – 4.3.
Разглежданите и оценявани въпроси са разкриването на информация за сделки на компанията пред миноритарни акционери, отговорността на членовете на съвета на директорите, степента на възможните санкции, достъп до документи и т.н.

– Данъци
Обществените съоръжения, инфраструктура и услуги, които улесняват икономиката, се финансират точно с данъци. Изследването показва, че икономики, където плащането им е трудно и усложнено, често „посивяват“ и обратно.
Например Колумбия въвежда нова електронна система за плащане на социални осигуровки през 2006 г. и през 2008 г. тези приходи от малки и средни предприятия нарастват с 42%.
Според класацията, в която България е на 85 позиция и изпреварва средноевропейските държави, процентът на данъците е 29% от печалбата, което е намаление от 36.7% през 2008 г., а плащането им отнема 616 часа. За сравнение – Чехия – 48%, Унгария – 53.3%, Полша – 42.3%.
Класацията измерва цялата данъчна тежест и такси – ДДС, имотни данъци, данък печалба, различни общински такси като такса смет и др.

– Международна търговия
В глобалния свят търговията има ключова роля, а огромното количество документи, митнически регулации и неефективна инфраструктура често затрудняват много бизнеса. Те могат да бъдат изключително улеснени от нововъведения като електронен обмен на документи, проверки на рискови обекти или услуги на едно гише.
Докладът изследва необходимите документи, време и разходи за банки, митници, транспорт и обработка на изнасяните и внасяни стоки. България е на 108 позиция, след повечето източни държави и преди Молдова, на първо място по комплексни показатели е Сингапур. Най-кратко е времето за реализиране на износ в Дания – пет дни, най-малко са необходимите документи във Франция – 2 броя, най-евтин е вносът в Сингапур – 439 долара на контейнер.
За сравнение – в България са необходими пет документа, около 20 дни и 1600 долара на контейнер.

– Изпълнението на договори
Добре функциониращата съдебна система и изпълнението на договорите дава възможност на компаниите да разширят своята дейност и да бъдат по-склонни да вземат кредити, а показателят изследва възможността и ресурсите за решаване на търговски спор пред местни съдилища. В Австрия например само електронното изпращане на документи спестява 4.4 млн. евро от пощенски разходи.
Този показател изследва процедурите, времето и разходите за решаване на търговски спорове между бизнес партньори – стъпките на досъдебното разбирателство, отделните елементи и процедури на съдебното решаване на спора и свързаните с това разходи.
България заема 87 позиция, след повечето държави от региона, класацията се води от Люксембург, а Молдова и Унгария са съответно на 20 и 22 позиция. Най-малко са процедурите в Ирландия – 20, най-кратко е времето в Сингапур – 150 дни, в България става дума за 39 процедури и 564 дни.

– Прекратяване на дейност
Добрите процедури по несъстоятелност осигуряват оцеляването на икономически ефективните компании и преразпределение на ресурсите на неефикасните фирми. Бързите процедури осигуряват достъп до финансиране, спасяват жизнените дружества и въздействат положително върху цялата икономика.
Основните индикатори оценяват възстановяването на дълг от компании с прекратена дейност като време, разходи и процент на възстановяване в резултат на различни икономически и съдебни процедури. Стандартният тестов случай разглежда дружество с ограничена отговорност с 201 служители, един кредитор с гарантирани и 50 с негарантирани вземания.
В този раздел България е на 83-а позиция с 3.3 години като време, 31% процент на възстановяване и 9% стойност на разходите по събиране на вземанията.
Най-бързо е възстановяването на вземанията в Ирландия – за около 4 месеца, най-голям е процентът на възстановени средства в Япония – 92.7% от дълговете, най-ниски са разходите по тези процедури – 1%, в Сингапур.

България
Улеснено стартиране на бизнес с намаляване на минималния капитал за ООД от 5 хил. лева на 2 лева. Намален процент на участието на работодателя в осигурителните вноски

Чехия
Опростено данъчно облагане на приходите на физическите лица и намалено процентно участие на работодателя в осигурителните вноски. Улесняване на процедурите по неплатежоспособност с въвеждане на промени в законодателството.

Унгария
Въведени срокове за издаване на разрешителните за строеж. Намаляване на данъка за регистрация на недвижима собственост до 6% от стойността на имота. Опростена данъчна система и данъчни основи. Подобрения на закона за фалитите, което насърчава компаниите да се опитват да сключват извънсъдебни споразумения с кредиторите с цел избягване на фалитите.

Казахстан
Улесняване на стартирането на бизнес с намаляване на минималния капитал на 0.70 долара и премахване на изискването за нотариална заверка на учредително споразумение и устав на компанията. Издаването на разрешителни за строеж е улеснено с въвеждането на „едно гише“. Защитата на инвеститорите е засилена с изискване за повече информация в годишните корпоративни отчети. Ускоряване на търговията с модернизация на митниците чрез система за управление на риска и автоматизация.

Молдова
Намаляване на процентното участие на работодателите в осигурителните вноски

Полша
Улесняване на имотната регистрация чрез компютъризация на поземления регистър

Руанда
Улесняване на издаването на разрешителни за строеж чрез нов строителен закон и съкращаване на сроковете за издаване на различни разрешителни.

Таджикистан
Улесняване на старта на бизнес със създаване на услугата „на едно гише“. По-добра защита на инвеститорите с изискване за повече информация в годишните отчети и улеснен достъп на миноритарните акционери. Намаляване на корпоративния данък.

Виетнам
Улесняване на старта на бизнес със създаване на услугата „на едно гише“. Намаляване на таксата за регистрация на новозавършени сгради с 50% и прехвърляне на ангажиментите за тази регистрация към департамента за националните ресурси и околна среда.

keyboard_arrow_up