Фотограф: Мария Съботинова

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за надзор на Лот 18 и Лот 19 от втората фаза на пътната схема на Оперативна програма „Регионално развитие“.

За лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина 20.381 км, област Ловеч участват 13 фирми и обединения:
– „Експертинвест“ АД
– „Трафикконсулт БГ“ ЕООД
– „ЕЖИС Пътища – България“ ДЗЗД
– „Пътинвестинженеринг“ АД
– „Ен Ар Консулт“ ООД
– „Три Ес“ ЕООД
– ДЗЗД „Мизия Консулт“
– „Пътконсулт 2000“ ЕООД
– Обединение „СЖС-СН“
– „Трансконсулт БГ“ ООД
– „Рутекс“ ООД
– Сдружение „Контролс Деомид“
– Обединение „Софинвест – Градиак Консулт“

В търга за надзор на лот 19: Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково – Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, на път ІІ-53 Елена – Сливен от км 46+290 до км 72+216.53 и на път ІІІ-405 Царевец – Свищов от км 73+600 до км 75+778, с обща дължина 30,719 км, област Велико Търново“ документация попадоха 11 участника:
– „Трафикконсулт БГ“ ЕООД
– ДЗЗД Адо Гарант
– „Пътинвестинженеринг“ АД
– Обединение „Лот 19 – Ен ар Консулт“
– „Три Ес“ ЕООД
– „Пътконсулт 2000“ ЕООД
– Обединение „СЖС-СН“
– „Трансконсулт БГ“ ООД
– „Рутекс“ ООД
– „Т7 Консулт“ ЕООД
– Обединение „Софинвест – Градиак Консулт“

keyboard_arrow_up