Фотограф: Мария Съботинова

В Агенция “Пътна инфраструктура” бяха отворени офертите за надзор на Лот 18 и Лот 19 от втората фаза на пътната схема на Оперативна програма “Регионално развитие”.

За лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина 20.381 км, област Ловеч участват 13 фирми и обединения:
– “Експертинвест” АД
– “Трафикконсулт БГ” ЕООД
– “ЕЖИС Пътища – България” ДЗЗД
– “Пътинвестинженеринг” АД
– “Ен Ар Консулт” ООД
– “Три Ес” ЕООД
– ДЗЗД “Мизия Консулт”
– “Пътконсулт 2000” ЕООД
– Обединение “СЖС-СН”
– “Трансконсулт БГ” ООД
– “Рутекс” ООД
– Сдружение “Контролс Деомид”
– Обединение “Софинвест – Градиак Консулт”

В търга за надзор на лот 19: Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково – Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, на път ІІ-53 Елена – Сливен от км 46+290 до км 72+216.53 и на път ІІІ-405 Царевец – Свищов от км 73+600 до км 75+778, с обща дължина 30,719 км, област Велико Търново” документация попадоха 11 участника:
– “Трафикконсулт БГ” ЕООД
– ДЗЗД Адо Гарант
– “Пътинвестинженеринг” АД
– Обединение “Лот 19 – Ен ар Консулт”
– “Три Ес” ЕООД
– “Пътконсулт 2000” ЕООД
– Обединение “СЖС-СН”
– “Трансконсулт БГ” ООД
– “Рутекс” ООД
– “Т7 Консулт” ЕООД
– Обединение “Софинвест – Градиак Консулт”

Menu