Няколко причини сградите да бъдат зелени и енергийноефективни

Автор: Строителство Градът

Снимка: daveezaлиценз

Всички обичаме вкъщи да ни е топло през зимата, но сметките за тока и парното да са такива, че да остават пари и за ресторанти или екскурзия, когато има повече почивни дни заради празниците.
Или сянката от дървото на улицата да ни позволи да не включваме климатика в офиса, преди да дойдат онези досадни колеги, на които или винаги им е топло, или винаги им е студено. Това, което може да обедини двете в обща стратегия, се нарича устойчиво строителство и за втора поред година е тема на конференцията BuildinGreen на 8 март.

Следващите редове се опитват да систематизират по по-различен начин някои от очевидните ползи както от ниските сметки, така и от постоянстването в опитите си да ги намалим.

По-чиста природа, но и повече удобство
Защото зелените сгради означават не само по-малко парникови газове и по-ниски разходи за енергия и вода, а и защото осигуряват по-голямо удобство за ползвателите им, по-здравословна среда за техните обитатели.

Повече иновации
Защото устойчивото строителство е път към разпространението на иновации в икономиката. Когато компаниите се пренастройват да планират, инвестират и експлоатират активите си по нов начин, съобразен с околната среда, който изисква съответните технологии и оборудване, те от своя страна научават и получават достъп до нови решения за повишаване на ефективността на производствените процеси.

По-добра възвращаемост на инвестициите
Защото недвижимите имоти струват повече, ако са зелени. Първоначалната инвестиция е по-висока средно с 2%, ако е планирана в достатъчно ранен етап, изплаща се по-бързо, отколкото инвестицията в цялата сграда, съответно има положителен принос върху възвращаемостта. Международният опит показва, че сертифицираните зелени бизнес сгради обикновено постигат 6% по-високи наеми от конвенционалните сгради в съседство.

Съвместна работа за намиране и разпространение на оптимални решения
Защото интеграцията на различни специалисти, ангажирани в строителството на сградата, за да стане тя по-устойчива, създава среда за трансфер на знания и технологии, които могат да променят качеството на сградния фонд и да оптимизират процесите на инвестиции.

По-висока конкурентоспособност
Сградите, които са способни да отговорят на утрешните изисквания, ще осигурят конкурентно преимущество за собствениците и ползвателите си: няма да е необходимо да инвестират толкова, колкото конкуренцията, за да отговорят на непрекъснато затягащите се изисквания към сградния фонд. От друга страна, цените на енергоносителите се повишават в дългосрочен план. Компаниите с по-ефективни сгради и работни процеси ще бъдат повлияни в по-малка степен от конкурентите им.

Нови бизнес възможности
Подобряването на енергийните характеристики на съществуващия сграден фонд ще създаде нови възможности, особено за компаниите за енергийни услуги (ЕСКО), доставчици на технологии и финансовия сектор. Публичният сектор може да получи достъп до нови източници на финансиране за модернизация на сградния си фонд като университети, болници, училища, административни постройки.

По-добри градове
Градовете имат възможността да направят интелигентни инвестиции, които да подпомогнат не само развитието на сградния фонд, а и на икономиката и интеграцията на местните общности. Светът и особено Европа познава много примери, в които регенерацията на сграден фонд в изостанали райони като стари индустриални територии или гета на големите градове е довела до промяна не само в качеството на живот на обитателите им, а и до икономически растеж и социализирането на изолирани групи. Големите градски инфраструктурни проекти и програми за устойчиво развитие пък имат потенциала да окажат значително влияние върху транспортните системи, емисиите парникови газове, проблеми като задръстванията и др.

По-адекватна поддръжка на жилищните сгради
Изнамирането на успешен модел за реконструкция на многофамилните жилищни сгради може най-накрая да осигури основата за модел за тяхното управление и поддръжка в дългосрочен план, така че да не се налага инвестициите да се правят само при спешни случаи или след 20 години пак да се правят програми за обновяване на сградния фонд. Косвено това ще повлияе и на новите сгради, които, макар да нямат същата нужда от изолация, често са по-назад в поддръжката на общите части от плътно населените панелни блокове.

Балансиране на икономическия растеж
Строително-ремонтни работи като топлоизолиране, подмяна на дограма, хидроизолация на покриви и други могат да подпомогнат икономиката в моменти на кризи. В Австрия програмата за субсидиране на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради – малки индивидуални проекти с бърза реализация и лесно управление – всъщност е донесла печалба за правителствения бюджет, тъй като е мобилизирала десетократно по-големи инвестиции. Били са открити нови работни места, а всяко евро в помощ на домакинствата е донесло две евро под формата на данъци.

 

keyboard_arrow_up