Актуално

Булевард „Офисeн“ „Цариградско шосе“ е най-горещата точка на пазара на офис наеми

folder_openНовини
Mega park на австрийската Soravia Още по темата Остъклени милиони София заема едно от челните места в света по ръст на незаетите офиси 22 окт 2010 Инфографика Преглед на оригинала Автор: Добромир Добрев,в. Капитал Още от времето на римската империя градовете се образували около главните улици и макар София да няма своите „Кардо“ и „Декуманус“*,…

Правителството очаква икономиката да се съживи догодина

folder_openНовини
Икономиката ще разчита все повече на износа, темповете на нарастване на БВП ще са по-ниски в сравнение с преди кризата, а инвестициите също ще са по-малко. Може да има постепенно икономическо възстановяване през 2012 г. и 2013 г., което ще е подкрепено от повишаване на потребителското доверие, както и по-голям приток на чужди инвестиции. Това…

Улесниха отчуждаването на имоти

folder_openНовини
Автор: 1kam1.com Собственикът на отчужден имот ще може да поиска отмяна на заповедта за отчуждаване, ако в срок до шест месеца общината не му изплати дължимото обезщетение. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за общинската собственост, предаде БТА. Измененията ускоряват процедурите за принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за…

НАРЕДБА за възлагане на малки обществени поръчки

folder_openСъвети
НАРЕДБА за възлагане на малки обществени поръчки Приета с ПМС № 249 от 17.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 84 от 27.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., попр., бр. 93 от 19.10.2004 г., изм. и доп., бр. 59 от 19.07.2005 г., в сила от 19.07.2005 г. кн. 10/2004 г., стр. 125; кн. 11/2004 г., стр.…

НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

folder_openСъвети
НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 53 от 28.06.2005 г. ЧАСТ ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.  (1) С тази наредба се определят техническите изисквания при проектиране, изграждане и експлоатация на нови, както и…

Закон за устройство на територията

folder_openСъвети
ЗАКОН за устройство на територията Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., бр. 43 от 26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003 г., бр. 65 от 22.07.2003 г., бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 36 от…

Forton International: Всеки трети офис в София ще е празен тази година

folder_openНовини
от Индекс имоти Фотограф: Мария Съботинова Консултантската фирма Forton International прогнозира, че почти една трета от офис площите в София ще бъдат без наематели тази година. Новозавършените сгради ще увеличат наличностите със 175 хил. кв.м, докато наемателите, които все още се окопитват от кризата, няма да се разраснат със същото темпо. Макар за подобна опасност…

Откриха 748 незаконни постройки край язовирите в страната

folder_openНовини
Издадените заповеди за забрана за ползване и за спиране на строителството влизат в сила веднага, протоколите за събаряне не са окончателни автор: investor.bg Росен Плевнелиев и Нона Караджова. Снимка: БТА При проверката на 52 от общо 53 язовира в страната, край които има 1470 строителни обекта, бе установено, че 748 от тях са незаконни. Това…

Зелена светлина за интегрирания градски транспорт на София

folder_openНовини
Автор: Строителство Градът На 27 януари Столичният общински съвет даде съгласие на общината да кандидатства с проект „Интегриран столичен градски транспорт“ по оперативна програма „Регионално развитие“ на стойност 63 817 982 евро. Съветът одобри съфинансирането на проекта с банков кредит и декларира, че предназначението на инфраструктурата, машините, съоръженията и транспортните средства, обект на интервенция по проекта,…
keyboard_arrow_up