12 фирми и обединения подадоха оферти в търга за избор на строителен надзор на лот 1 на магистрала “Марица” от Оризово до Димитровград, съобщиха от агенция “Пътна инфраструктура”.

В търга учааства обединение “Национални транспортни оси”, в което влизат “Трафикконсулт БГ” Аксаково и варненската “Рубикон инженеринг”.

Оферта е подало и обединението “Софинвест-Градиакт консулт”, съставено от двете софийски фирми.

Самостоятелно участват “Пътинвестинженеринг” и “Рутекс”.

Обединение “ПЕК”  включва испанската “Естудио Переда 4” и столичните “Евро и контрол и консулт” и “Контрол 21”.

В дружеството “Марица 1 – Ен Ар Консулт” влизат хасковската “Ен Ар консулт”, софийските “Пи Ес консулт”, “Глоса” и “Контролинженеринг”, както и пловдивската
“Контролинвест”.

Оферта е подало и обединение “ТрансЕко”, в което влизат “Трансконсулт-БГ” София и “Екоинженеринг” Кърджали.

В обединение “Европейски магистрали” влизат чешката “Инфрам” и столичните “Гама мениджмънт” и “ГИД консулт”.

В търга участва и “Пловдивинвест Марица”, което включва “Пловдивинвест” и “Гама сървисиз”.

В обединение “Т7/Сник” влизат пловдивската “Т7 консулт” и шуменската “СНИК”.

Дружеството “Ежис Пътища – България” се представлява от “Ежис България” ЕАД и “Ежис Рут – Сеторут” Франция.

Последният участник подал оферта е “Пътконсулт 2000”.

Menu