Автор: Строителство Градът

През 50-те години на миналия век Западният парк е открит като паркова система с лесопаркова част и представителна част, в която е имало летен театър, три ресторанта, развлекателен кът, фонтан и алпинеум.
В наши дни обаче и представителната, и лесопарковата част на парка започват да западат.
Затова е необходимо чрез изработването на подробен устройствен план да се намерят устройствените предпоставки и подходящата законова форма, в това число и на публично-частното партньорство, за да се подобри стандартът на отдих в парка и да се въведе  нов регламент и ангажименти за неговото поддържане. Подробният устройствен план на парка е необходим и за обявяването на концесия за част от парка, идеята за което еоще от 2007 г.

Проектното решение
Подробният устройствен план засяга представителната част и е изготвен като изменение на план за регулация и план за застрояване на територии за озеленяване, спорт и развлечения в обем и съдържание съгласно чл.50 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Основна цел на проекта еповишаването на привлекателността на двете части на парка чрез възстановяване на съществуващи или изграждане на нови обекти, както и чрез по-висок стандарт на поддържане. Освен това се предвижда реконструкция на съществуващата растителност, както и създаването на предпоставки за инвестиционен интерес относно изграждането и експлоатацията на нови спортни и развлекателни обекти.

Зони за активен отдих
В  северозападната част на парка, до бул. „Сливница“, се предвижда създаването на съвременен атракционен център. За посетителите ще бъде осигурен и паркинг на мястото на базата на фирма „Озеленяване“. За малчуганите ще има забавления като виенско колело, въртележки и влакчета, а за по-възрастните ще бъдат направени кафенета, ресторанти и места за отдих. В частта около реката ще бъде създадена спортно-рекреативна зона както с регламентирани спортни занимания, така и с неформални екстремни спортове като байкинг, пейнтбол и др.
На мястото на голяма асфалтирана площадка в близост до река Суходолска ще бъде изграден спортен клуб със съблекални, четири тенис корта, комбинирана спортна площадка и фитнес на открито.

Зона за свободен отдих,
която обхваща източната част от парка.
Предвиждането на проекта е в тази зона да се създаде и зелено училище със занимания на открито – рисуване, запознаване с природата, фотолюбителство. Проектът предлага и реконструкция на сградата, известна в миналото като „Кривите огледала“, в кафене.
Шезлонги за слънчеви бани на открито ще бъдат поставени в североизточната зона на парка. В близост до поляната се предвижда разполагането на преместваеми обекти – павилиони, които не засягат съществуващата висока растителност.
Предвижда се възстановяването на летния театър, създаване на скулптурна изложба на открито и възстановяване на съществували паметници.
В парка се предвижда и създаване на веломаршрут и предвидени към него велогардероби, които са разположени към главните подходи. Велоалеите са обвързани с лесопарковата част на Западния парк. За обслужването на обектите, предложени в проекта, както и за поддръжката на парка се предвижда една обиколна алея с усилена настилка, която ще осигурява транспортно обслужване с регламентиран режим.
По отношение на масовия градски транспорт спирките на бул. „Сливница“, автобусна и тролейбусна, осигуряват добро транспортно обслужване и обвръзка с главния вход. Наличието на метростанция на бул. „Царица Йоана“ създава добри възможности за вход на парка от югозапад откъм жк „Люлин“ и от центъра. Проблем е наличието на бензиностанцията на ОМV, която компрометира пешеходния достъп. Обособяването на широк тротоар североизточно от бензиностанцията би осигурило пешеходен достъп.

Достъп
Достъпът до парка ще бъде осигурен чрез подход откъм бул. „Сливница“,накойто се намират и спирките на градския транспорт. Помислено е и за пешеходците, които ще преминават през подлез откъм ул. „Кукуш“ (кв. „Захарна фабрика“).
Втори много важен подход се предвижда откъм комплекс „Люлин“ от ул. „Ген. Владимир Динчев“ чрез мостово съоръжение, което ще осигурява транспортен и пешеходен достъп.
Трети подход ще бъде осигурен откъм квартал „Гевгелийски“ с подлез под жплинията София – Перник. Такъв подлез е предвиден и със застроителния план на „Разсадника-Бажанци“. Този подход е много важен, тъй като ще спре нерегламентираните пресичания през жп линията.
Основен подход се предвижда и откъм 3-а метростанция набул. „Царица Йоана“, за съжаление много компрометиран заради наличието на бензиностанция, препятстваща преминаването на пешеходните потоци.
От бул. „Сливница“ към атракционния център и откъм паметника на културата „Захарна фабрика“ се предвижда още един подход.

Паркиране
– Голям буферен паркинг към атракционния център с достъп по мостовото съоръжение, предвидено над река Суходолска. Капацитетът на паркинга е 240 коли и 10 автобуса.
– Надлъжно паркиране по северния тротоар на улицата, ограничаваща кв. 2 от юг с капацитет около 60 коли.
– Предложен е и паркинг под мостовото съоръжение на бул. „Сливница“ на мястото на склада за килими. Мястото е изключително занемарено и зле поддържано. Капацитетът на този покрит паркинг е около 90 коли.

Цели на проекта
Съблюдаване на устройствените параметри съгласно ЗУЗСО
Запазване на съществуващата алейна мрежа и възстановяване на участъците от нея, които са занемарени или почти изчезнали.
Въстановяване на съществувалия атракционен център в северозападната част на парка и предвиждане на сгради свьрзани с подрьжката му.
Възстановяване на спортното ядро с тенискортове и сграда към него. ( на място на съществувалите спортни съоръжения)
Възстановяване на сгради и съоръжения, съществували в тази част на парка
Създаване на подходи към парка откъм тангиращите жилищни територии.
Предвиждане на голям буферен паркинг към атракционния център и надлъжно паркиране по улицата ограничаваща кв. 2
Предвиждане на веломаршрути и съответни велогардероби към тях
Проектанти
арх. Силвия Сокерова – ръководител колектив
арх. Димитър Младенов
ландш.арх. Милен Сариев
инж. Надежда Ярловска – регулация
инж. Гергаа Йорданова – инженерни мрежи
keyboard_arrow_up