Инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД:

2015 г. ще бъде следващата знакова година за метрото в София

Инж. Братоев, кои са особеностите на строителството на метрото от бул. „Цариграско шосе“ до летището?
– Позиция 1 е подземна с една метростанция (МС 20) от бул. „Цариградско шосе“ при км 2+138 до км 3+184 (края на МС 20). Изпълнител е обединение „Станилов – Метропроект“, съставено от „Станилов“, „Метропроект“ и подизпълнител „Стартинженеринг“. Тунелът се изпълнява по нов австрийски метод, той е с дължина 238 м и грубото строителство на половината от него е завършено (115 км). Метростанция 20  беше разделена на две секции. Ще се изгради най-напред едната част, а след това другата. Оказа се, че по регулация  е необходимо да се направи улица, която „притиска“ съществуващия топлопровод така, че той оставя от замисления централно вестибюл височина само от метър – метър и половина. Това наложи да се направят два вестибюла. Сега по южната половина има укрепен изкоп и дънна плоча, подготвят се стените на конструкцията. В другата половина се работят съоръженията за реконструиране на топлопровода. Изпълненото строителство е около 22 %. Няма изоставане с плащанията. През есента ще бъде готова архитектурата на всички метростанции.

За метростанция 20 беше обявен архитектурен конкурс. Докъде се стигна с него?
– Все още няма протокол, независимо че има решение.

Добре ли е да се обявяват архитектурни конкурси за метростанциите?
– Метрото е сложно технологично съоръжение. Много е комплицирано разпределението на МС 20. Арх. Красен Андреев работи по архитектурата на МС 20. Нужна е голяма подготовка, за да си архитект на метростанция. Най-напред се работи за разпределението на технологичните елементи. При МС 20 най-тежко беше да се направи планировката на станцията. За да има конкурс, трябва да има хора, които познават спецификата на метрото. Специално при МС 20 имаше много непроучени комуникации, намереното не отговаряше на отбелязаното в кадастъра.

Какво е изпълнението на строителството на втората и третата позиции към летището?
– Позиция 2 е подземна с една мeтростанция (МС 21) при км 3+184 до км 5+010 при ул. „Поручик Неделчо Бончев“, включва и МС 21 на „Кръстьо Пастухов“ и „Искърско шосе“. Участъкът се строи от обединение „Метро Дружба“, което включва „Трейс груп холд“, „Мостконсулт“ и Ар Джи Би ООД.
Изпълнени са 220 м тунел от общо около 900 м. Той се изгражда по открит способ в укрепен котлован със стоманена шпунтова стена, защото има много подпочвени води. Има около 20 м двустранен шпунт. Прави се така: конструкцията се изгражда с преместваем тунелокофраж със секции по 12 м, прави се тунелът, изолира се, засипва се, вади се шпунтът и се премества по-нататък.
Изпълнението на строителните работи е около 22-25%. На МС 21 са изградени около 70% от шлицовите стени. Работи се северно от жп линията. Подизпълнител е „Стройинжект“.
Позиция 3 е надземна с две метростанции (МС22 и МС23), започва от ул. „Поручик Неделчо Бончев“ при км 5+010 и свършва при летище София, км 7+107 и МС 23.Изпълнители са обединение „Метро Сифер“, в което влизат „Сиенит“ и „Архитекти Серафимови“. По-голямата част от трасето от „Неделчо Бончев“ до летището и МС 22 и 23 е на естакада – щом излезе изпод жп линиите, метрото се изкачва на повърхността. Сега се прави рампов участък, има тежки комуникации. В частта около летището е изпълнена стоманобетоновата рампа. Сега се работят фундаментите на естакадата – седем са изпълнените пилоти, започна изграждането на стълбовете. От 104 пилота са изпълнени 85, после ще бъдат направени ростверките, вертикалните колони и връхната конструкция. До средата на юни ще започне изграждането на връхната конструкция на естакадата. Засега са завършени около 20% от работата в позиция 3. Готови са основните проекти за метрото, специализираните ще бъдат завършени през октомври.

Проектите за строителната архитектура вече са одобрени, по представителната архитектура се работи сега. На последните две станции – 22 и 23, има външна визия на фасадите. За МС 20 и 21 има варианти на архитектурата, щом бъдат отстранени технологичните несъответствия, те ще бъдат завършени.
Метростанциите 20 и 21 се строят по открит способ, МС 22 и 23 са на естакада.

При метростанция 21 на бул. „Искърско шосе“ е предвидена малка жп спирка. Кога ще бъдат завършени проектите?
– Предстои проектите да бъдат представени и съгласувани с железниците през юни, тогава ще се направи и програмата за прехвърляне на движението. Така влаковете след Централната жп гара ще спират на „Подуяне“, на новата спирка (за да направят връзка с метрото) и на километър след това – на гара Искър. На това място има три коловоза. Движението ще се прехвърли на единия от тях. От останалите два единият ще бъде преместен, ще се направи жп спирката, ще се постави коловозът на новото му място и движението ще бъде пуснато в нормален ритъм.

В края на април стартира изграждането на метрото от „Младост І“ до „Бизнес парк София“? 
– Позиция 1 обхваща участъка от МС 13 („Младост I“ , км 15+450) до км 17+000 и МС 14 и 15 и се изпълнява от обединение „Метро билд Младост“, съставено от „Джи Пи Груп“ ООД , „Станилов“ ЕООД, „Инженеринг груп 04“ ЕООД, „БИАС-М“ ЕООД. Първите проекти вече са готови, започнаха и някои изкопни работи.
Позиция 2 е от км 17 при МС 15 до км 18+070 и МС 16 при Бизнес парка в „Младост IV“. Тя ще бъде изпълнена от обединение „Геометропро Б.П.“, съставено от „Геотехмин“ООД, „Геострой“АД, „Метропроект“, България.

И трите метростанции ще бъдат изградени по открит способ, като тунелът между 14 и 15 се изгражда по милански способ, разновидност на открития способ.
След завършване на строителството бул. „Ал. Малинов“ ще бъде по-широк и ще има две платна с по три ленти вместо по две. На кръстовищата няма да се правят корекции.Особеност е, че при МС 16 метрото минава под реката.

Двете нови части – до летището и до Бизнес парка, ще бъдат завършени през 2015 г. Така 2015 г. ще бъда следващата знакова година за метрото в София.

Завършен ли е проектът за трети метродиаметър? За метростанциите там ще обявявате ли архитектурни конкурси?
– Проектът е завършен, регулационният план е готов, материалите за ОВОС са внесени и по тях има малко корекции, подготвя се алпикационна форма, анализ разходи-ползи и тръжни документи. Цялата документация по третия метродиаметър трябва да е завършена до края на юли.

В двете крайни части на третия метродиаметър – от МС 1 до МС 5 при „Ботевградско шосе“ и бул. „Владимир Вазов“ до моста Чавдар, са надземни. От Малък театър зад канала следват подземните метростанции 6-14 (до „Красно село“), метростанциите 15-17 също са надземни и последните две – 18 и 19, са подземни, но плитки. Последната метростанция е на околовръстното, като два от входовете й са на Софийския околовръстен път, а останалите два – на жп линията София – Перник. Подземните метростанции през централната градска част ще се работят с тунелопробивна машина.

Конкурс за тези метростанции няма да бъде обявен. Конкурсът изисква познаване на спецификата на метрото. Най-важното при метрото е технологията. 80% от работата на архитекта по метростанциите съставя суровата част, само 20% е представителната. Когато един архитектурен проект е готов, той започва своите пътешествия до експлоатационния сектор и докато не се осигури технологичната част, това пътешествие не спира. Целта е да се осигури разпределението на технологичните елементи.

Още по темата
Метростанциите са сложно архитектурно, строително и техническо съоръжение
Изцяло подкрепям провеждането на архитектурни конкурси за метростанциите
Проектът за МС 21 е с изчистена функция и добра комуникация
Не бива да гледаме на метростанциите като на архитектурни шедьоври
Всяка метростанция става привлекателен център за околната градска среда
Предизвикателство е да постигнеш хармония между конструкция и архитектура
Планирането и изграждането на рационално структурирана инфраструктура са пряко свързани процеси
Метрото влияе на естетиката на градската среда
Освен с летището метрото ще прави връзка и с железопътния транспорт
Метрото като инфраструктура и архитектура
Архитектурата на инфраструктурата – част І
keyboard_arrow_up