По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през декември 2010 г. продукцията в сектор „Строителство“, изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, бележи спад от 13.0 на сто спрямо ноември.

Календарно изгладените данни показват намаление от 12.4 на сто на строителната продукция през декември 2010 г. в сравнение със същия месец на 2009 година, съобщава пресцентърът на НСИ.

През декември 2010 г. произведената строителна продукция е под равнището на предходния месец, като намалението на продукцията от строителство на сгради е с 12.3 на сто, а при гражданското/инженерното строителство – с 2.1 на сто, изчислено от сезонно изгладени данни. На годишна база намалението на строителната продукция през декември 2010 г. се определя предимно от отрицателния темп в сградното строителство, където спадът е 19.0 на сто, изчислен от календарно изгладени данни, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение от 0.1 на сто.

Автор: 1kam1.com
keyboard_arrow_up