„Цари мали град“ бе научно, творческо и организационно предизвикателство

Автор: Строителство Градът

Въздигането от руините на църковния архитектурен ансамбъл и укрепителната система на крепостта „Цари мали град“ над Белчин, община Самоков, със средства по програма „Регионално развитие“ бе предизвикателство към научните, творческите и организационните възможности на екип специалисти – инж. Камен Пешов, архитектите Чавдар Георгиев и Юлий Фърков, инж. Владимир Харизанов и колегията юристи, мениджъри, технически специалисти от „Главболгарстрой Холдинг“, консултантите по реставрация доцент д-р Трайче Нацев и инж. Георги Пенчев, геодезистите инж. Атанас Каменаров и Гергана Попова, интериор и графичен дизайн Милка Фъркова, строителите на „Главболгарстрой“ АД – Самоков.
Автор на археологическо изследване и консултант по време на изпълнението на консервационно-реставрационните работи е археологът Веселин Хаджиангелов от Исторически музей – Самоков.  Резултатът – цялостен продукт на културния, еко- и поклоннически туризъм,
обединил архитектурните ансамбли на средновековната църква „Света Петка“ с музей, църквата „Свети първоапостоли Петър и Павел“ в Белчин, фуникульора – модерната транспортна връзка между селищната структура на Белчин и крепостната корона на Свещения хълм, двете екопътеки, пътя до крепостта с паркинг, възстановената укрепителна система на „Цари мали град“ с шестте крепостни отбранителни кули с музейна експозиция, култовия архитектурен ансамбъл с църква „Възнесение Господне“, оброк „Свети Спас“, пластичния монумент „Света Богородица“, театрона, детския атракцион с дървопластики и реплики на обсадни машини, въжения мост, художественото осветление, което засилва „поетиката на руината“.„Една легенда оживява“ 
е мотото на творческия процес за въздигане на този национален паметник на културата, еталон за публично-частно партньорство – фондация „Възраждане на Белчин“, община Самоков, Министерството на културата и гражданското общество.
Във връзка съсзасиления интерес на общините 
за възстановяване на недвижимите културни ценности през следващия програмен период за европейско финансиране е необходимо провеждането на национален симпозиум по проблемите на археологическото изследване, консервацията, реставрацията, експонирането и ревитализацията на паметниците на културата, споделен опит в лабиринта на инвестиционния процес за усъвършенстване на законовата база, новите технологии и философията на консервационно-реставрационните работи, границите на интерпретацията. Споделен опит и синхронизиране на творческите пориви в целия процес на опазване на паметниците с постулатите ЮНЕСКО!Зад ореола от публични емоции 
при първата копка и въвеждането в експлоатация на консервираните и реставрирани недвижими културни ценности, зад рундхоризонта на тази сцена на вековете се крие вълнуващ творчески процес – от голямата идея на възложителя, архитектурното и археологическо изследване, заданието за проектиране, проекта за консервация, реставрация, експониране и ревитализация, съгласувателните процедури с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерството на културата, общините и експлоатационните дружества, инвестиционната политика свързана с усвояване на европейските фондове, тръжните процесури, строителното изпълнение на консервационно- реставрационните работи и съпътстващата инфраструктура.
Архитектурното изследване, научната възстановка на археологическия паметник, научно-техническият проект за консервация, реставрация, експониране и ревитализация на археологическия паметник изцяло се основават на резултатите от археологическото изследване и интердисциплинарния екип от специалисти. Една сага за възстановяване първоначалния облик и последващите преустройства от вековете – разследване биографията на една сграда, крепост, град… Преплетени светове!

Десетки хиляди паметници на културата са осеяли българската земя, заровени в пръстта, като семена на ново начало – земя, осеяна с укрепени градове, феодални замъци, стражници, пътни станции, манастири – апотропейни символи на държавността, на политиката, икономиката, военната и религиозна система, твърдини на културната памет – символи на реда, законносттта и правилата.

Въздигането на символите на културната памет, на националната идентичност от пепелищата на историята, от руините на културния геноцид, е свято дело, синовен дълг пред паметта на предците и бъдността на нацията!Въздигането от руините на църковния архитектурен ансамбъл и укрепителната система на крепостта „Цари мали град“ над Белчин, община Самоков, със средства по програма „Регионално развитие“ бе предизвикателство към научните, творческите и организационните възможности на екип специалисти – инж. Камен Пешов, архитектите Чавдар Георгиев и Юлий Фърков, инж. Владимир Харизанов и колегията юристи, мениджъри, технически специалисти от „Главболгарстрой Холдинг“, консултантите по реставрация доцент д-р Трайче Нацев и инж. Георги Пенчев, геодезистите инж. Атанас Каменаров и Гергана Попова, интериор и графичен дизайн Милка Фъркова, строителите на „Главболгарстрой“ АД – Самоков.
Автор на археологическо изследване и консултант по време на изпълнението на консервационно-реставрационните работи е археологът Веселин Хаджиангелов от Исторически музей – Самоков.Резултатът – цялостен продукт на културния, еко- и поклоннически туризъм, 
обединил архитектурните ансамбли на средновековната църква „Света Петка“ с музей, църквата „Свети първоапостоли Петър и Павел“ в Белчин, фуникульора – модерната транспортна връзка между селищната структура на Белчин и крепостната корона на Свещения хълм, двете екопътеки, пътя до крепостта с паркинг, възстановената укрепителна система на „Цари мали град“ с шестте крепостни отбранителни кули с музейна експозиция, култовия архитектурен ансамбъл с църква „Възнесение Господне“, оброк „Свети Спас“, пластичния монумент „Света Богородица“, театрона, детския атракцион с дървопластики и реплики на обсадни машини, въжения мост, художественото осветление, което засилва „поетиката на руината“.„Една легенда оживява“ 
е мотото на творческия процес за въздигане на този национален паметник на културата, еталон за публично-частно партньорство – фондация „Възраждане на Белчин“, община Самоков, Министерството на културата и гражданското общество.
Във връзка съсзасиления интерес на общините 
за възстановяване на недвижимите културни ценности през следващия програмен период за европейско финансиране е необходимо провеждането на национален симпозиум по проблемите на археологическото изследване, консервацията, реставрацията, експонирането и ревитализацията на паметниците на културата, споделен опит в лабиринта на инвестиционния процес за усъвършенстване на законовата база, новите технологии и философията на консервационно-реставрационните работи, границите на интерпретацията. Споделен опит и синхронизиране на творческите пориви в целия процес на опазване на паметниците с постулатите ЮНЕСКО!

Зад ореола от публични емоции 
при първата копка и въвеждането в експлоатация на консервираните и реставрирани недвижими културни ценности, зад рундхоризонта на тази сцена на вековете се крие вълнуващ творчески процес – от голямата идея на възложителя, архитектурното и археологическо изследване, заданието за проектиране, проекта за консервация, реставрация, експониране и ревитализация, съгласувателните процедури с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерството на културата, общините и експлоатационните дружества, инвестиционната политика свързана с усвояване на европейските фондове, тръжните процесури, строителното изпълнение на консервационно- реставрационните работи и съпътстващата инфраструктура.
Архитектурното изследване, научната възстановка на археологическия паметник, научно-техническият проект за консервация, реставрация, експониране и ревитализация на археологическия паметник изцяло се основават на резултатите от археологическото изследване и интердисциплинарния екип от специалисти. Една сага за възстановяване първоначалния облик и последващите преустройства от вековете – разследване биографията на една сграда, крепост, град… Преплетени светове!

Още по темата
Проекти в изпълнение по оперативна програма „Регионално развитие“
Реализирани проекти по оперативна програма „Регионално развитие“
Необходим е цялостен подход за развитие на историческите градски центрове
Приоритет на проектите за културното наследство е археологията
Възстановяването на късноантичната крепост завършва един уникален културен екокомплекс
Всеки град и село може да има собствена средновековна крепост
Историческата сграда в модерния град – старинна обвивка и модерна функция
Обновяването на емблематични сгради е част от обществения ни принос
Устойчивото развитие на туризма с ключова роля за програма „Регионално развитие“
Културно-историческото наследство – социализация и бизнес
keyboard_arrow_up