от 05.10.2011, Автор: ИнфраструктураБГ

На 4 октомври в Агенция „Пътна инфраструктура“  бяха отворени ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта „Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-18 Софийски Околовръстен път – Южна дъга от км 41+137.87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез“.

Бяха отворени следните ценови оферти:
– „КОНТАДОР 1“ ЕООД, София – 104 500 лв.
– „EР EС ЕМ БИ ЕКС“ ООД, София – 39 714 лв.
– „АТА Консулт“ ООД, София – 39 800 лв.
– „Приморска одиторска компания“ ООД, Варна – 54 700 лв.
– „Глобъл одит сървисез“ ООД, София – 66 660 лв.
– „Грант Торнтон“ ООД, София – 33 400 лв.
– „ТИ ПИ ЕЙ ХОРВАД ОДИТ“ ООД, София – 107 000 лв.
– „КПМГ България“ ООД, София – 49 000 лв.
– „АФА“ ООД, София – 80 640 лв.
– „ОДИТ КОНСУЛТ МД“ ЕООД, София – 39 000 лв.
– „Делойт одит“ ООД, София – 113 880 лв.

Трима от участниците, подали оферти, не бяха допуснати до този кръг на тръжната процедура: „Обединение Европроект одит“, София; „ЕЙЧ ЕЛ БИ България“ ООД; „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД, София.

Изпълнител на 2.14-километровата отсечка е консорциум „Главболгарстрой Южна дъга“, а проектант – „Виаплан“.
Крайният срок за завършване на проекта е август 2012. Неговата стойност е 37 млн. лв. без ДДС.

keyboard_arrow_up