от 05.10.2011, Автор: ИнфраструктураБГ

На 4 октомври в Агенция “Пътна инфраструктура”  бяха отворени ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта “Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-18 Софийски Околовръстен път – Южна дъга от км 41+137.87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез”.

Бяха отворени следните ценови оферти:
– “КОНТАДОР 1” ЕООД, София – 104 500 лв.
– “EР EС ЕМ БИ ЕКС” ООД, София – 39 714 лв.
– “АТА Консулт” ООД, София – 39 800 лв.
– “Приморска одиторска компания” ООД, Варна – 54 700 лв.
– “Глобъл одит сървисез” ООД, София – 66 660 лв.
– “Грант Торнтон” ООД, София – 33 400 лв.
– “ТИ ПИ ЕЙ ХОРВАД ОДИТ” ООД, София – 107 000 лв.
– “КПМГ България” ООД, София – 49 000 лв.
– “АФА” ООД, София – 80 640 лв.
– “ОДИТ КОНСУЛТ МД” ЕООД, София – 39 000 лв.
– “Делойт одит” ООД, София – 113 880 лв.

Трима от участниците, подали оферти, не бяха допуснати до този кръг на тръжната процедура: “Обединение Европроект одит”, София; “ЕЙЧ ЕЛ БИ България” ООД; “ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ” ООД, София.

Изпълнител на 2.14-километровата отсечка е консорциум “Главболгарстрой Южна дъга”, а проектант – “Виаплан”.
Крайният срок за завършване на проекта е август 2012. Неговата стойност е 37 млн. лв. без ДДС.

Menu