Автор: ИнфраструктураБГ

 

Тролейбусът 31 Tr е моделът на Шкода илектрик с дължина 18 метра;<br />
Снимка: <a href="http://www.skoda.cz/en/about-company/skoda-companies/skoda-electric-as/" target="_blank">Skoda Electric</a><br />

 

Тролейбусът 31 Tr е моделът на Шкода илектрик с дължина 18 метра;
Снимка: Skoda Electric

Днес бе подписан договорът за доставка на 50 нови нископодови съчленени тролейбуси по проекта за интегриран столичен градски транспорт.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът е подписан с чешката фирма „Шкода Електрик“ АД.

Стойността на договора е 27,475 млн. евро без ДДС. Срокът за изпълнение на договора е до 15 месеца.

С реализацията на доставката тролейбусният парк на столицата ще бъде почти 100% обновен. Планира се новите тролейбуси да обслужват най-натоварените тролейбусни линии (линии 1, 2, 5 и 9).

Тролейбусите ще бъдат нископодови (без стъпала и с височина на пода 360 мм от нивото на пътя), с което ще позволяват удобен и лесен достъп на хора с увреждания и затруднения в придвижването, както и на майки с детски колички.
Достъпът ще бъде допълнително улеснен и от светлинната и звукова сигнализация на първата врата, както и от възможността за накланяне на дясно, когато тролейбуса е спрял на спирка.

Дължината на новите тролейбуси ще бъде 18 метра, а капацитетът – поне 160 пътника. Ще бъдат оборудвани с климатична инсталация в салона за пътници и в кабината на шофьора. Тролейбусите ще разполагат и с резервен дизелов двигател за автономно придвижване в случай на аварийни ситуации.

 Инфо бокс
keyboard_arrow_up