от Индекс имоти

Фотограф: Мария Съботинова

Цените на жилищата в България са се върнали към нивата отпреди късната фаза на пазарния бум, показа индексът на консултантската фирма „Райфейзен имоти“, част от Рафайзенбанк (България).

След като стойностите на домовете на софиянци се извисиха с почти 50% между средата на 2007 и средата на 2008 г., печалбите от този период вече са изтрити, пресмятат анализаторите.  Варненските жилища вече са в края на 2006 г., показва индексът. Тенденцията в Пловдив е подобна.

По време на бума жилищните цени нараснаха най-много през 2004 и 2007 г. В периода 2007-2008 г. растежът им беше подклаждан от силен прилив на чужди инвестиции, включително от индивидуални купувачи на имоти, последвал влизането на България в Европейския съюз. През 2004 пък страната пак беше в центъ ра на вниманието на международните инвеститори заради приемането си в НАТО и съвпадението с приемането на 10 бивши комунистически страни в ЕС. И при двете събития инвестиционните потоци към страната се увеличаваха и пряко, и през банковата система, която бурно развиваше пазарите на дребно.

Данните на „Райфайзен имоти“ на тримесечна база показват, че цените все още търсят стабилност. В София и Пловдив те падат в първото тримесечие, докато във Варна се повишават. Периодът на слаби колебания е основание за твърдението, че дъното или е близо, или е достигнато, но от друга страна, показва продължаваща несигурност.

По сходен начин високата инфлация има двойнствен ефект върху пазара – от една страна, намалява покупателната сила на населението, от друга – поощрява дълготрайните инвестиции като жилищата, тъй като те са смятани за добро убежище за парите срещу повишаващите се цени. Анализът посочва и бавното възстановяване на пазара на труда като фактор, възпиращ евентуалното положително развитие на жилищния пазар.

 

keyboard_arrow_up