Фотограф: Мария Съботинова

Вчера в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за избор на изпълнител на консултантска услуга на лот 16 по Оперативна програма „Регионално развитие“, област Плевен.

Лот 16 предвижда рехабилитация на участъци от път II-35 Плевен – Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.34, с обща дължина 10.274 км. Проектът е част от първи етап на пътната схема на ОПРР.

Бяха отворени следните оферти:
– „Експертинвест“ АД
– „Трафикконсулт БГ“ ЕООД
– ЕТ „Божо Дар“
– „ЕЖИС Пътища – България“ ДЗЗД – ЕЖИС Рут-Сеторут и ЕЖИС България ЕАД
– „Пътинвест Инженеринг“ АД
– „Ен Ар Консулт“
– „Три Ес“ ЕООД
– ДЗЗД „Мизия Консулт“ – „Рафаилов Консулт“ ЕООД и „Трансконсулт Инженерингс“ ООД
– „Път Консулт 2000“ ЕООД
– Обединение „СЖС-СН“ – СЖС – България ЕООД, СЖС – Чешка Република и Сник ЕООД
– „Транс Консулт – БГ“ ООД
– „Рутекс“ ООД
– Сдружение „Контролс – Деомид“
– Обединение „Софинвест“ ЕООД и „Градиакт Консулт“ ООД.

Припомняме, търгът за изпълнител на пътните участъци, също предизвика огромен интерес – на 7 февруари бяха отворени офертите на 13 фирми и обединения.

keyboard_arrow_up