Решението ще даде идеен проект за участъка от бул.“България“ до магистрала „Люлин“. То ще е готово до края на юни

Автор: Милена ВАСИЛЕВА

До края на юни „София проект“ ще предаде идейно решение за югозападната дъга на околовръстното, която се простира от лентите за вливане и отливане от и към бул. „България“ до пътния възел с магистрала „Люлин“. Инвестиционното предложение се подготвя точно по следата на Подробния транспортно-комуникационен план с автор „Софпроект – ОГП“.
С разработката ще се кандидатства за европейско финансиране по оперативна програма „Транспорт“ или „Регионално развитие“.

Цялото трасе от бул. „България“ до магистрала „Люлин“ е с дължина около 7.5 км. То се простира от км 51+316 до км 58+923 и е разделено на четири участъка. Засега основните проучвания се провеждат

в първия от тях, който е от км 51+316 до км 52+ 157
За този участък е предвидено основно тунелно решение в три варианта – на дълбочина около 25 м, плитък, почти под повърхността и комбиниран. Общата дължина на тунела варира и ще е около или малко над 1 км.
Според инж. Стефанка Брадварева, директор на „София проект“, обсъжданията клонят към разработване на дълбок тунел. По задание се изисква той да е с по две ленти в посока плюс трета аварийна лента, което би увеличило височината на тунела. Тогава по-лесно може да бъде постигнато при плитък тунел с правоъгълна конструкция. Ако няма аварийна лента, може да приложи носеща сводова конструкция със светла височина (без самата конструкция) 6.5 м, която предлага икономичност на решението.
Дължината на рампите също зависи от избора на вариант. Наклонът по задание е не повече от 5%.
Проектантите ще предложат и вариант с естакада. Проучванията им продължават. Те ще избират технически добър вариант и икономически изгоден, което означава и по-малко отчуждения, както е при по дълбокия тунел. Дори и теренът – хълмист като при разлом, е в полза на дълбокия тунел.
Все още има неясноти и при подземната инфраструктура.
Особеностите при първия участък са свързани с водопроводна галерия в началото на участъка с 4 водопровода в нея – ф 1500, ф 1000 и 2 по ф 700.
Преди бул. „Бъкстон“ също има два водопровода – ф 1000 и ф 800. Не се знае те на каква дълбочина са.
Третата особеност е дъното на корекцията на река Боянска. Необходими са хидроложки и хидравлични оразмерявания.
В тази зона е и река Панчерица и съществуващ канал ф1000 при ул.“Ал.С.Пушкин“.

Трасето
Тунелът минава под бул. „Бъкстон“ и ул. „Пушкин“ и завършва преди бул. „Цар Борис ІІІ“. Ако за първия етап се избере естакада, тя ще продължи директно и в другите участъци. Транзитното движение върви по него. На ниво терен се запазва платното за локалното движение, като връзките с бул. „Цар Борис ІІІ“ се решават светофарно. При порталите (вход и изход) на тунела се предвидени обръщачи, а рампата от тунела и за естакадата са в непосредствена близост.
Вторият участък започва при км 52+157 и е до км 53+900. Третият е от км 53+900 до 55+660, а четвъртият – от км 55+660 до км 58+900.
Естакадата върви по цялото трасе, като за малко слиза на ниво терен и отново се изкачва.
На ниво терен е кръговото кръстовище при ул. „Боряна“ и отклонението по ул.“Никола Петков“ към кв. Горна баня. Второ кръгово кръстовище е предвидено при срещата със Западната тангента и трето при ул.“Суходолска“ за връзка с кв. Суходол, където Околовръстният път преминава под кръстовището.
При жп линия София – Перник околовръстното минава над нея с мостово съоръжение с дължина около 60 м, след това се спуска така, че да се влее в пътния възел в началото на магистрала „Люлин“.
Край трасето на околовръстното в крайната му част има езеро, на което следва да бъде изградена язовирна стена.

 

keyboard_arrow_up