Фотограф: Строителство Градът

На 30 март в Държавен вестник беше обнародвано обявлението на обществената поръчка за избор на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: „Автомагистрала /А2/ „Хемус“ „СОП – Пътен възел Яна“.

Изграждането на учаскъта от км 0+000 до км 8+460, се финансира чрез Оперативна програма „Транспорт“. Възлагащ орган на обществената поръчка е агенция „Пътна инфраструктура“.

Самата поръчка, подобно на тези за магистрала „Тракия“, освен строителните и монтажни работи на автомагистралния път, включва и проектиране.

Началото на обекта започва на км 0+000 – където се пресичат Софийски околовръстен път и Ботевградско шосе и се включва във вече изградената част на автомагистрала „Хемус“ чрез пътен възел „Яна“ на км 8+500. Общата дължина на трасето е 8,460 км.
Габаритът на автомагистралата е А-29, а в конструкцията на пътната настилка отново е заложено използването на полимермодифициран битум за асфалтовите пластове.

Проектът включва изграждане на директно трасе от км 0+000 до 8+500; пътни възли и големи съоръжения; изработване на техническо решение, проектиране и изграждане на подземна връзка под магистралата при км 0+833; южен локал на АМ „Хемус“; кръгово кръстовище, пътна връзка на север под магистралата и северен локал; мероприятия залегнали в ОВОС; реконструкция на инженерната инфраструктура; Вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и ландшафтно оформяне.

Прогнозната стойност на обекта на обществената поръчка е 6 800 0000 лв. без ДДС

Документацията за участие може да се закупи в административната сграда на АПИ партер, от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден, в срок до 6 юни. Цената на документи е 60 лв.
Срокът за получаване на оферти или на искания за участие е до 15.00 часа на 16 юни, като самото отваряне ще се проведе на следващия ден 17 юни в сградата на АПИ.

 

keyboard_arrow_up