Промишленото производство през декември 2010 г. намалява с 1% спрямо предходния  месец, но нараства с 5.2% спрямо същия месец на предходната година. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).През декември 2010 г. спрямо предходния месец промишленото производство в добивнатапромишленост намалява със 7.1%, в преработващата промишленост – с 4.3%, сочат сезонно изгладените данни. Увеличение с 3.2% е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.Отраслите с по-значителен спад през месеца са производството на химични продукти – с 21.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 20.7%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 10.9%, производството на напитки – с 8.2%. Ръст е регистриран в ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 20.3%, производството на тютюневи изделия – със 7.4%.На годишна база увеличение на производството, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост – със 7.9%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.8%, и в добивната промишленост – с 0.3%.Над 50-процентен ръст НСИ отчита в производството на хартия и картон,  с една пета – на метални изделия.  Спад от 1-2 на сто статистиката отчита в производството на облекло, лекарства и в печатната дейност,Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти – 16.9%, в производството напродукти за междинно потребление – 6.9%, и в производството на енергийни продукти – 2.0%.

Кога и къде:
22 февруари 2011
Шератон, София

Такса: 120 лв. с ДДС

Краен срок за регистрация
18 февруари 2011.

Форум Зелена икономика

Какви политики могат да доведат до нисковъглеродно развитие на българската икономика? Как чрез зелени инвестиции България може да постигне силна икономика, енергийна независимост, ефективно използване на ресурсите, удобно проектиран транспорт, модерна градска среда и високо качество на живот?

keyboard_arrow_up