от Индекс имоти

Фотограф: Мария Съботинова

Развитието на новите търговски центрове в Европа отчита рязък спад през 2010 г., който е най-значителният от 1983 г. насам, сочат данните на консултантската компания Cushman & Wakefield.
Докладът се представя у нас от Forton International, стратегически партньор на Cushman & Wakefield партньор за България, Сърбия, Македония и Косово.

Според проучването през изминалата година са били завършени около 5,2 млн. кв. м търговски площи, или с 30% по-малко спрямо 2009 г. 2010-та е втората поредна година, в която е регистриран спад на новите площи и е достигнато най-ниското годишно ниво от 2004 г. насам.

Въпреки спадовете през 2010 г. очакванията на анализаторите за 2011 г. са позитивни и свързани с покачване. Прогнозите са повече от половината пазари да регистрират по-висока активност.
До края на тази година се очаква да бъдат завършени 6,9 млн. кв. м нови площи.

Пазарните условия остават нестабилни в много части на Европа, като процесът ще зависи пряко от икономическия растеж, продажбите на дребно и търсенето от страна на наемателите. Ако обаче всички проекти бъдат завършени навреме, новите площи през тази година ще надвишат с 33% тези от предишната.

През 2010 г. в Европа са отворили врати 165 нови търговски центъра, с което общата отдаваема площ (GLA) в Европа надхвърля 131,9 млн. кв. м.
Както и през предходната година, мнозинството от тях (63%) са в Централна и Източна Европа.

Най-мащабният нов търговски център е Сити-парк Град (City-Park Grad) във Воронеж с площ от 144 300 кв. м. Към момента той е най-големият мол в Русия извън столицата Москва. Руският пазар има и най-голям дял в новите търговски площи, открити през последната година – една четвърт от всички в Европа.

В много страни от Централна и Източна Европа през изминалата година е наблюдавано значително увеличение на търговските площи, сочи докладът на Cushman & Wakefield, в който като
показателен пример за подобно развитие е посочена България.

В Западна Европа най-забележително нарастване има в Италия и Испания. В Италия за 2010 г. са открити 15 нови търговски центъра и са разширени 4 съществуващи, а в Испания – 7 нови мола и 3 разширения. На другия полюс – със спад, се отличават Германия, Португалия и Франция.

Русия и Турция продължават да доминират по отношение на новите проекти, като очакваните нови площи за 2011/2012 година в тях са над 40% от общите за Европа. Прогнозите и за двете страни са свързани със значително нарастване на активността през 2011 г.
В Русия през 2011/12 г. се очаква да се появят още над 3 млн. кв. м нови площи, а в Турция до края на 2012 г. – още 1,8 млн. кв. м.
Най-големият търговски център, който се строи в момента в Европа, е Stratford City в Лондон с РЗП 176 500 кв. м.

Докато като цяло Европа отбелязва спад в общия обем новопостроени търговски центрове за 2010 г., то за България изминалата година се характеризира с рекорден обем ново предлагане в сегмента – 346 300 кв. м отдаваема търговска площ, отчитат консултантите от Forton International.
„Европа регистрира най-ниските нива на новозавършени търговски площи от 2004 г. насам, а в България отчитаме ръст от 475% спрямо нивата през 2009 г. и като цяло увеличаване на общия обем търговски площи със 164%“, коментира Димитър Киферов, мениджър Търговски площи във Forton.
„Така на практика България е страната в Европа с най-голям ръст в новото предлагане като процентно увеличение на общата търговскa наличност.
10 от общо 165-те нови търговски центъра, открити през 2010 г., са в България“, допълва Димитър Киферов.

През 2011 г. в България очакваме да отвори врати единствено мол Марково тепе в Пловдив с отдаваема площ 17 500 кв.м.. Изводите на консултантите у нас са, че родният пазар на търговски площи се развива в собствена микросреда, а общата европейска тенденция се проявява по-късно и частично.

 

keyboard_arrow_up