Строителството на тунела в жк „Дружба“ и на МС „Дружба“ по открит способ.

В края на миналата година започна работа по строителството на третия метродиаметър на София. През тази година се очаква да започнат търговете за строителството на различните етапи. Търговете за подземната част от третия метродиаметър са пред старт – ще бъдат обявени в края на януари, а строителството им ще започне през есента на 2014 г.
Третата метролиния е разположена подземно в централната градска част – 60%, и открито, в периферните части на града – 40%. Тя има всички характеристики на класическото метро. За третия метродиаметър е одобрено следното трасе е:  бул. „Вл. Вазов“ – бул. „Евлоги Георгиев“ – Орлов мост – НДК – „Красно село“ – жк „Овча купел“.
Третата метролиния е с 18 метростанции и с обща дължина на  е 16. 5 км . Откритите участъци са 7 км с 9 метростанции, подземните участъци – 9.5 с 9 метростанции. Прогнозният пътнически поток е 170 хил.

Трасето на третия метродиаметър е разделено на етапи на три етапа:

Етап 1 е бул. „Вл. Вазов“ – Орлов мост – НДК- бул. „България“ – кв. „Красно село“ с дължина 8.5 км и 9 метростанции. Трасето е подземно. Строителството включва тунели по щитов (тунелен) метод, метростанциите ще се строят по открит способ с изключение на МС „Орлов мост“. Прогнозната стойност без подвижния състав е 280 млн. евро. Междинното депо ще струва 40 млн. евро. Времетраенето на строителството е 4 години. Прогнозното начало е есента на 2014 г.
Споровете за трасето е имало за входовете и изходите на метростанциите. Променен е методът на строителство на метростанцията при Орлов мост – от открит способ към тунелен. Така при Орлов мост ще бъдат засегнати само 150 кв.м зелена площ без дървета. При открития способ на строителство застрашени са били 4000 кв.м от територията.
Корекции има и на станцията на „Патриарх Евтимий“ и „Граф Игнатиев“. Вместо през входа на нотариата изходът се преориентира към тротоара, за да не засегне новата градинка.
Търгове ще бъдат обявени за подземната част – от „Красно село“ до Малък театър „Зад канала“. Дължината на участъка е 7.5 км, предвидени са 8 метростанции (около половината от третия метродиаметър). Стартът на обществените поръчки е предвиден за края на януари.
В тръжната процедура целият участък ще е разделен на 4 лота. Единият от тях е за пробиване на тунел с тунелопробивна машина, останалите три са за 2 или 3 метростанции и цялото оборудване на прилежащия участък от около 2-2.5 км.
В лотовете за метростанциите се включва цялата електромеханична част на прилежащия участък и релсовия път, защото изграждането на тунела е чисто строителна работа.
Строителството на тази част от третия метродиаметър ще започне вероятно през есента на 2014 г.

Етап 2 е кв. „Красно село“ – жк „Овча купел“ – околовръстно шосе и жп линия София – Перник. Дължината е 4 км с 5 метростанции. Прогнозната стойност е 80 млн. евро. Строителството ще продължи 2.5 години.

Етап 3 е бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Вл. Вазов“ (жк „Левски“, кв. „Герена“, жк „Хаджи Димитър“). Дължина 4 км и 4 метростанции. Прогнозната стройност е 80 млн. евро, времето за строителство е 2.5 г.

По отношение на втория метродиаметър все още чака се да приключи обжалването на търга за строителство. В момента се очаква решението на КЗК, като то не е окончателно, а може да се обжалва във ВАС. След окончтелния край на обжалванията веднага може да се даде старт на строителството на подземна железница от „Джеймс Баучер“ до „Хладилника“. 

 

През тази година се работи по етап 3 от разширението на метрото от бул. „Цариградско шосе“ към летище София и от „Младост 1“ към Бизнес парка. 

Метрото от „Цариградско“ до летището: изпълнени са 38%
Лот 1 е участъкът бул. „Цариградско шосе“ – жк „Дружба“ – летище София“
Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и местно чрез оперативна програма „Транспорт“ – ЕФРР и местно. Апликационната форма е одобрена от ЕК на 12.12.2012 г. Началото на строителството е 21.11.2012 г., завършването е предвидено за април 2015 г.
Дължината на лота е 5 км с 4 метростанции, в т.ч. 2 подземни и 2 на естакада.
Строителството включва инженерни мрежи, конструкции, архитектура, 18 системи за управление и функциониране, изграждане на обновен бул. „Кръстьо Пастухов“ над метрото с нова инфраструктура. Прогнозният брой превозвани пътници на ден е 52 хил.
Лот 1 е разделен на три позиции с различни изпълнители.

Метрото от „Младост 1“ до Бизнес парка: завършени са 25%
Лот 2 е участъкът жк „Младост 1“ – Бизнес парк в жк „Младост 4“. Началото на строителството е 25.04.2013 г. , завършването е предвидено за 25.04.2015 г. Дължината на трасето е 2.8 км, метростанциите са 3. Строителството включва инженерни мрежи, конструкции, архитектура,18 системи за управление и функциониране, изграждане на обновен и разширен бул. „Александър Малинов“ над метрото с нова инфраструктура. Прогнозният брой превозвани пътници на ден е 32 хил.

Обществени ползи от завършването на етап І, етап ІІ и етап ІІІ на трети метродиаметър
Обществени ползи 2012 2015 2020 г. (прогноза)
Дължина на линиите 31 км/27 МС 40 км/35 МС 57 км/54 МС (48 км с 46 МС)
Брой превозвани пътници (хиляди пътници на ден) 280 380 550 (480)
Висока превозна способност 50 хил. пътници/час във всички периоди
Висока скорост на пътуване до 80 км/ч за цялото метро
Време на пътуване до центъра на града 10 – 15 минути от всички краища на метрото
Дял в системата на градския транспорт 25% 30% около50% (46%)
Намаление на трафика 18% 25% 35% (32%)
Намаление на ПТП 12 % 18% 25% (23%)
Намаление на вредните газове (хил. тона г.) с 59 хил. т 79.5 хил. т 110 хил. т (105)
Спестено време на гражданите на София (хиляди човекочаса дневно) 75 115 160 (130)
keyboard_arrow_up