„Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“ са последните южни квартала покрай южната дъга на София в които все още има свободни терени за строителство. Кварталите са с удобна комуникация с центъра на града, близо до Витоша и все още се намитат сравнително големи парцели подходящи за строителство. Защо тогава интересът към тях от строителите и инвеститорите остава сравнително скромен? Отговорът е прост: „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“ са едни от кварталите, където липсва изградена канализация.
По предварителни данни над 80 млн.лв. са необходими за отчуждаване и над 45 млн.лв. за строителство на канализация в двата квартала. Поради огромния брой имоти, които трябва да бъдат отчуждени и поради значителния финансов ресурс, който е необходим за изплащането им, се предвижда изграждането на канализацията да се извърши поетапно.
През тази година започва поетапното отчуждаване на над 160 имота в „Кръстова вада – запад“ по трасетата на двата главни канализационни клона – по ул. Емилиян Станев и по ул. Никола Крушкин- Чолака. След тях, ще започне отчуждаването и по другите улици в квартала.

В „Манастирски ливади – изток“ отчуждителните процедури също ще стартират през настоящата година, а след приключването им ще започне поетапното изграждане на 5 канализационни колектора. Паралено със строителството на главните колектори, ще започнве отчуждаване на имотите по трасетата на вътрешно-кварталната мрежа, която обхваща 20 бр. улици.

Местност „Кръстова вада-изток“ обхваща територията между Столичен околовръстен път, бул.“Черни връх“, ул. „Сребърна“ и река Драгалевска. Тя е предвидено да се отводнява от един главен канализационен клон и вътрешно-квартална канализационна мрежа, която обхваща над 20 улици. Поради тежки отчуждителни процедури, изграждането на Главния канализационен клон е разделено на 3 етапа, като два от тях са изградени и са въведени в експлоатация през 2011 и 2014 години. За реализацията им са отчуждени около 14 декара имоти и са инвестирани 6 млн.лв., от които 3,5 млн.лв. за отчуждаване, a за строителство 2,5 млн. лв.. В момента се провеждат отчуждителни процедури по трасето на трети етап за 48 имота, на стойност 1,8 млн. лв.

Местност „Кръстова вада-запад“ обхваща територията между Околовръстен път, ул. „ЛуиАер“, ул. „Сребърна“ и бул.“Черни връх“. Тя е предвидено да се отводнява от два главни канализационни клона, по ул. „Емилиян Станев“ и ул. „Никола Крушкин – Чолака“, и вътрешно-квартална мрежа. Приемник на отпадните води е изграденият през 2011 г. Десен Слатински колектор на стойност 3 млн. лв, с финансиране по програма ИСПА. През 2013-2014 година е изготвен план за отчуждаване за територията на местност „Кръстова вада – запад“, според който 154 дка имоти трябва да бъдат отчуждени, за да стане възможно изграждането на канализация.

Именно поради тежките отчуждителни процедури се предвижда изграждането на ВиК инфраструктурата на квартала да се извърши поетапно, като първи етап включва изграждането на главните канализационни колектори, а след това и вътрешно-кварталната мрежа, заедно с подмяната на съпътстващите водопроводи.

keyboard_arrow_up