Икономиката ще разчита все повече на износа, темповете на нарастване на БВП ще са по-ниски в сравнение с преди кризата, а инвестициите също ще са по-малко. Може да има постепенно икономическо възстановяване през 2012 г. и 2013 г., което ще е подкрепено от повишаване на потребителското доверие, както и по-голям приток на чужди инвестиции.

Това са част от очакванията на правителството, включени в Националната програма за реформи за периода 2010-2013 г. Документът е част от по-голяма стратегия за развитието на България до 2020 г. и все още е чернова. Почти всички обявени реформи са същите като в предизборната програма на ГЕРБ и антикризисния план на кабинета, конкретни стъпки не са описани.

В здравеопазването и в образованието ще се търси начин за повишаване на финансовата им самостоятелност заради ограничените ресурси на държавата. Подробности не се посочват.
Делът на безработните младежи (15-29 години) трябва да намалее три пъти до 2020 г. Това е един от приоритетите в политиките на пазара на труда.

По данни на статистиката сега над 20% от младежите са безработни. Те трябва да се стопят до 7% чрез „комплекс от мерки, насочени към повишаване на техните знания и умения съобразно потребностите на пазара на труда и чрез инициативи, улесняващи прехода от образование към обучение“.

автор: Дневник

keyboard_arrow_up