Излагат проектите на изложба в САБ

Автор: Елина Николчева

Проектът на екипа на арх. Димитър Младенов

Пространството около църквата “Света Неделя” в столицата ще бъде преустроено в следващите години, така че то да се превърне в пешеходна зона без транзитно трамвайно и автомобилно движение.
Това предвиждат проектите за зоната, които бяха отличени в конкурса “Урбанистична концепция и архитектурно-благоустройствено оформяне на площад “Света Неделя”.

“В процеса на работа ние се обединихме около идеята, че това не е толкова конкурс за архитектура или благоустройство, колкото за възстановяване на една святост”, обясни председателят на 10-членното жури ст.н.с. д-р арх. Христо Генчев по време на представянето на отличените проекти.

Журито не е класирало победител в конкурса, “тъй като проектите са твърде хипотетични и са далеч от инвестиционна зрялост”. Въпреки това в следващите месеци ще се работи по идеите на участниците, заели първите три места – с втора завишена премия са отличени два проекта – с номера 11 и 24, с ръководители съответно арх. Дамян Томалевски и арх. Димитър Младенов (“СитиАрх”). Плътно зад тях се нарежда проектът на фирма “Форум Александров”, в чийто колектив влизат арх. Александър Александров, арх. Ясен Кьосев, арх. Владимир Александров и арх. Александър Павлов. Още три от участвалите общо 27 проекта са били наградени с парични премии с номера 18, 20 и 4, разработени съответно от “Никонсулт” ЕООД (с ръководител арх. Владислав Николов), “ВЕСТА ДИЗАЙН” ЕООД (с ръководител арх. Димитър Димитров) и “ЯРД БГ” ЕООД (с ръководител арх. Явор Дичев).
Всички проекти ще бъдат изложени в Съюза на архитектите в България, за да могат да придобият по-голяма популярност и да се проведе обществена дискусия. В рамките на 6 до 8 месеца вероятно ще бъде избрано само едно от показаните предложения, по което ще продължат по-нататъшните действия.

Общата идея, залегнала при развитието на класираните проекти, е превръщането на централния столичен площад в пешеходна зона и премахването на автомобили, трамваи и паркинги.Визията на арх. Дамян Томалевски залага на хипотезата, че под самия площад има римски форум – силно вероятна, но предстоящите археологически проучвания ще установят дали неговият проект ще може да бъде реализиран.

Проектът на “СитиАрх” също залага на разкриването и експонирането на археологичните останки на античния форум и Преториума в южната част на площада. Проучвания за сградата на Преториума (римските терми) са правени 3 пъти през през миналия век. Предполага се, че размерът на сградата е около 100 м (изток-запад) х 50-55 м (север-юг). Градежът е изключително масивен, изпълнен в opus mixtum и opusquadratum по фасадите.

Установена е южната фасада на сградата и няколко помещения със значителен размер. Наличието на хипокаустни инсталации, мраморни облицовки, сложни канализационни и отводнителни съоръжения, както и разкритият голям басейн с апсидно оформяне в западния край предполагат термалната функция на комплекса.

Сградата на Централна баня ще се преустрои в Музей на София, подземното ниво също ще представлява музей с открити и покрити пространства, осигуряващи достъп до античните останки от римско време (базилики, терми, жилищни сгради), форум и преториум (терми), западната порта и източната порта, паметници на културата от Средновековието и османския период. На това място ще се правят съвременни изложби, концерти и представления.

Автомобилното движение между бул. “Тодор Александров” и ул. “Алабин” ще бъде спряно, като за сметка на това проектът предвижда изграждането на триклонно кръстовище на пресичането на булевардите “Мария Луиза” и “Тодор Александров”. Под бул. “Ал. Стамболийски” е заложено изграждането на подземен и надземен паркинг, който ще побере 80 коли. За обслужване на гостите на хотел “Шератон” е предвидено строителството на още един паркинг под земята, до който ще се стига през ул. “Съборна”. Достъпът на коли до централния вход на хотела и до Богословския факултет ще е от същата улица, оформен с усилена настилка.

Премахват заведенията на площада 
Премахването на заведенията в югозападната част на площада ще започне в следващите месеци, за да се премине към заснимането на достъпните и новооткрити пространства. По същата причина ще бъде въведена и забрана за паркиране на територията на целия площад. Очаква се в периода 2013/14 г. да бъде разкрита югозападна част на Преториума, както и да бъде възстановен фасадният фрагмент. За следващия програмен период (2015/16) е предвидено премахването на транзитното авто- и трамвайно движение. Ще се направят томографско изследване на цялата територия около църквата “Света Неделя” и сондажни археологични проучвания през Преториума и Форума. Последният етап от дейностите ще бъде реализиран н периода 2016-2018 г., когато частично ще се разкрие фундирането на черквата “Света Неделя” и ще се открие предосвобожденската черква “Света Марина”.
Първа премия – не се присъжда

Втора завишена премия:

1. арх. Дамян Томалевски – 15 000 лв.
2. арх. Димитър Младенов, фирма “СитиАрх” – 15 000 лв.

Трета завишена премия:
1. фирма “Форум Александров”, арх. Александър Александров – 6000 лв.

Откупки:

1. “Никонсулт” ЕООД, арх. Владислав Николов – 3000 лв.
2. “ВЕСТА ДИЗАЙН” ЕООД, арх. Димитър Димитров – 3000 лв.
3. “ЯРД БГ” ЕООД, арх. Явор Дичев – 3000 лв.

Menu