До края на юни ще започе:

  • рехабилитацията на бул. „Витоша“, от бул. „Пенчо Славейков“ до входа на Южния парк . Предстои реновиране на пътните платна, трамвайния път, инженерната инфраструктура, нови тротоари и улично осветление. Велоалеята ще пордължи двустранно до парка. Новите релси по трасето са с шумо- и виброизолационни елементи.

Изпълнител на обекта е „Обединение Витоша 2014“, а общата дължина е 1,8 км., като 1 км от нея вече е изпълнен.

  • рехабилитацията на ул. „Козлодуй“, от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Константин Стоилов“ – ул. „Индустриална“. Ремонтът включва нови пътни платна, нов релсов път и контактно-кабелна мрежа, нови светофарни уредби и улично осветление.

Дължината на трасето е 820 м, а новият релсов път е 1624 м, като изпълнител е ДЗЗД „Козлодуй 2014“, в което влизат „ПСТ ГРУП“ ЕАД и „Рутекс“ ООД.

  • Доизграждането на 1,1 км от ул. „Обиколна“ в „Дружба“, за което има издадено разрешението за строеж.

В началото на юли започва
ремонтът и разширението на бул. „Черни връх“, който трябва да завърши до края на годината. В рамките на проекта са предвидени и нова канализация и водопровод, кабелни мрежи и улично осветление, както и реконструкция на газопровод.
Участъкът е с дължина 1,4 км. Изпълнител е „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД. Срокът за изпълнение е края на 2016 г.

В момента се изпълняват
Реконструкцията на бул. „Монтевидео“, която е разделена на два етапа заради отчуждителните процедури за разширението.
Първият етап от ремонта на бул. „Никола Петков“ до ул. „763“ ще приключи до края на юни. Вторият етап, от ул. „763“ до бул. „Никола Петков“, който започва след края на отчуждителни процедури, включва и разширяване на пътното платно. Общата дължина на ремонтираната улица е 2,1 км, с габарит на пътното платно от 14 м.
Изпълнител на този обект е „Трейс Груп Холд“ АД. Всички дейности са съобразени с бъдещото изграждане на Западната тангента и станциите от трети метродиаметър. Разработено е и кръгово кръстовище при ул. „Боряна“.
Цялостният ремонт на бул. „Владимир Вазов“, стартира в началото юни. Реконструират се 5.2 км от бул. „Вл. Вазов“ ,от моста „Чавдар“ до бул. „Ботевградско шосе“, и 1.5 км от бул. „Ботевградско шосе“ – от ул. „Витиня“ до ул. „Летоструй“.
Ремонтът включва и 10 моста и надлези, както и подлеза при ул. „Витиня“. Изпълнител на обекта е Обединение „Калистратов груп – Рутекс“.

Предвижда се реконструкцията да приключи до края на октомври, като изпълнител е „Щрабаг“, съвместно с ютилити компаниите „Софийска вода“ и „Топлофикация София“.

Цялостни ремонти на 7 обекта от транспортната инфраструктура са включени в инвестиционната програма на общината за това лято. Вече се работи по 17 вътрешно-квартални улици, като 9 от тях са готови. Обектите са съобразени с изграждането на третата линия на метрото с цел да не се затруднява преминаването.

ул. Богатица

От днес, 15 юни, започва реконструкция на ул. „Богатица“ в столичния квартал „Лозенец“. Ще се ремонтира пътното платно с ширина 6 м, в участъка от бул. „Арсеналски“ до бул. „Джеймс Баучър“. Ще се изградят нови тротоари с ширина от 1.5 м до 2.5 м, ще се подменят всички бетонови бордюри. Предстои поставяне на ново улично осветление и обновяване на съществуващите зелени площи.
Едновременно с пътния ремонт се ремонтира топлопровода, изгради уличния водопровод, канализацията и уличните отоци.
Ще се изгради канализационен колектор по бул. „Арсеналски“ и отливния канал до река Дреновичка. Ще бъде подменена пътната настилка по ул. „Цветна градина“ и „Кожух планина“, в участъците между ул. „Богатица“ и ул.“Славище“. Това обяви кметът на Столична община Йорданка Фандъкова.

keyboard_arrow_up