Фотограф: Мария Съботинова 

На 21 март в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за избор на изпълнител на консултантска услуга за Лот 19 по ОП „Регионално развитие“: Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково – Елена от км 34+450 до км 35+631,25 и от км 36+250 до км 36+982,91, на път ІІ-53 Елена – Сливен от км 46+290 до км 72+216,53 и на път ІІІ-405 Царевец – Свищов от км 73+600 до км 75+778. 

Отсечките с обща дължина 30 км са в област Велико Търново.

Бяха отворени следните ценови оферти без ДДС:
– „Трафикконсулт БГ“ ЕООД, гр. Варна (97 029 лв.)
– „Пътинвестинженеринг“ АД, гр. София (149 000 лв.)
– „ТРИ ЕС“ ЕООД, гр. София (112 700 лв.)
– „Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София (75 000 лв.)
– „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, гр. София (144 900 лв.)
– „Рутекс“ ЕООД, гр. София (89 125 лв.)
– Обединение „Софинвест – Градиакт Консулт“, гр. София (135 246 лв.).

 

keyboard_arrow_up