Вчера в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на  допълнително проектиране и строителството на обект:

АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС” „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8+460”.

Проектът за допълнително проектиране и строителството на обект: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС” „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8+460” ще се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.

Подалите оферти в процедурата участници, са както следва:
1. Обединение „Софинвест-градиакт консулт”, гр. София – 15.00 ч. – 01.07.2011 г. с партньори в обединението:  „Софинвест” ЕООД, гр. София и „Градиакт консулт” ООД, гр. София
2. „Трафикконсулт БГ” ЕООД, гр. Аксаково – 9.30ч. – 04.07.2011 г.
3. „Трансконсулт – БГ” ООД, гр. София  – 11.30 ч. – 04.07.2011 г.
4. ДЗЗД „Интегра – Дреес и Зомер”, гр. София – 11.35 ч. – 04.07.2011 г. с партньори в дружеството: „Интегра инженеринг” ЕООД, гр. София и „Дреес и Зомер България” ЕООД, гр. София
5. „Три Ес” ЕООД, гр. София – 13.05Ч. – 04.07.2011 г.
6. „Пътинвест-инженеринг” АД, гр. София – 13.15 ч. – 04.07.2011 г.
7. Обединение „Ен Ар – Поли – Контрол”, гр. Хасково – 13.25 ч. – 04.07.2011 г. с партньори в обединението: „Ен Ар консулт” ООД, гр. Хасково, „Поли експерт СД – Николова, Кирчева” СД, гр. Стара Загора и „Контрол инженеринг” АД, гр. София
8. ДЗЗД „Инфраструктура – Хемус”, гр. Пловдив – 14.10 ч. – 04.07.2011 г. с партньори в дружеството: „Пливдив инвест” АД, гр. Пловдив и „Гама сървисиз” ЕООД, гр. София
9. „ИНФРАМ” АД, гр. Прага, Чехия – 14.15ч. – 04.07.2011 г.
10. „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София – 14.40ч. – 04.07.2011 г.
11. „ММВ-Инженеринг” ЕООД, гр. София – 14.45 ч. – 04.07.2011 г.
12. „Т7 консулт” ЕООД, гр. Пловдив  – 14.47 ч. – 04.07.2011 г.
13. ДЗЗД „Север Консулт”, гр. София – 14.50ч. – 04.07.2011 г. с партньори в дружеството: „Рафаилов Консулт” ЕООД, гр. София, „Гетинса Инхениериа” ООД, гр. Мадрид и „Трансконсулт инженерингс” ООД, гр. София.

 

 

Автор: 1kam1.com

 

keyboard_arrow_up