Автор: Строителство Градът

Шофирането по пътя около София е разнообразно, защото преминава по разнолики отсечки:
– по построени преди години участъци с добро качество, какъвто е пътният възел с бул. “България” към Бояна и някогашната резиденция
– по участъци, които наскоро бяха построени между Драгалевци и Симеоново
– по отсечки, които сега се строят с европейски пари
– по останалите участъци, част от които са пълни с изненади.

По околовръстното се работи от години, но от около пет започна актуализиране на планове за обхода на столицата и активна подготовката на нови проекти.

Сега състоянието на околовръстното е следното:
*За пътя от “Цариградско шосе” до пътен възел “Младост” (от км 31+ 180 до км 41+100) има одобрен подробен транспортно-комуникационен проект.
*Участъкът от пътен възел “Младост” до бул. “Симеоновско шосе” (от км 41+137 до км 44 +720) се строи сега с пари от оперативна програма “Регионално развитие”.
*Участъкът от бул. “Симеоновско шосе” до бул. “Черни връх” с двата пътни възела – към “Симеоновско” и към Драгалевци ( от км 44+720 до 49+200) вече е построен.
*От бул. “България” до пътен възел при магистрала “Люлин” (от км 51+360 до км 58+923) сега се подготвя идеен проект, който следва да е готов до края на юни тази година. Участъкът ще кандидатства за еврофинансиране.
* От магистрала “Люлин” до река Какач (от км 59+200 до 61+629, където е бул. “Сливнца”, сега бул. “Европа”, и оттам до км 0+780) има технически проект.
* От км 0+780 до северната скоростна тангента има одобрен идеен проект и се процедура парцеларен план.
*Северната скоростна тангента, който свързва западната част на околовръстното с източната, го пресича при бул. “Ботевградско шосе” – за нея има одобрен идеен проект. Заедно със западната дъга на околовръстното, която включва участъка от магистрала “Люлин” до р. Какач и от р. Какач до северната скоростна тангента, проектите кандидатстват за еврофинансиране по оперативна програма “Транспорт”.
*Отсечката от бул. “Ботевградско шосе” до бул. “Цариградско шосе” (от км 26+640 до км 35+180) е построена преди години.

Очаква се през 2012 г. част от обхода на София да има съвременен изглед по европейски еталон.

Интересен поглед и към обхода на столицата предлага гимназията по архитектура RICE в Хюстън.

 

Menu