Новите тролей вече се движат в София. На 17 септември бяха приети и пуснати в експлоатация последните 4 от общо 50 нови нископодови тролейбуси по проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“. Новите тролейбуси обслужват линии 1, 2, 5, като се предвижда да бъдат пуснати и частично по 9 тролейбусна линия, съобщиха от Столична община. Очаква се за в бъдеще старите тролей „Икарус“ напълно да бъдат извадени от експлоатация и да бъдат подменени с нови модерни машина.

Доставката на превозните средства в София, започна в началото на тази година и приключи в срок.

Петдесетте тролейбуси са доставени в София като част от Компонент 5 „Доставка на 50 броя нови съчленени тролейбуса“ от „Проект за интегриран столичен градски транспорт“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът за доставка бе подписан на 24.06.2013г. между „Столичен електротранспорт“ ЕАД (партньор по проекта) и чешката фирма „Шкода Електрик“ АД след проведена открита процедура по Закон за обществени поръчки. Стойността на договора е 27.475 млн. евро без ДДС.

Новите тролейбуси са оборудвани с климатик в салона за пътници и в кабината на шофьора, което е основно предимство за комфорта на пътуване. Осигурен е достъп на хора с увреждания – нисък под, възможност за накланяне, когато тролейбусът е спрял на спирка, рампа. Светлинна и звукова сигнализация на първата врата улеснява  хората с намалено зрение. Друга много важна характеристика на новите тролеи е тяхната безшумност.

Тролейбусите са с асинхронни двигатели, с рекуперация на еленергия и имат модерни системи за управление, което води до икономия на еленергия с около 15%. Те разполагат и с резервен дизел генератор за автономно придвижване, в случай на прекъсване на електрозахранването.

Всеки тролейбус е с дължина 18 м и има капацитет 160 пътника.

keyboard_arrow_up