[99 прочитания]
строителен надзор на ВЕИСнимка: CERTs, лиценз

Делът на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на енергия към момента е 7.95 на сто, изчислен по методиката на Евростат и в съответствие с европейската директива. Това каза Велизар Киряков, председател на Асоциация на производителите на екологична енергия (АПЕЕ), цитиран от БТА.

По думите му твърденията на отговорни институции, че приближаваме поставената цел за 2011 г. от 10,72 на сто, не отговарят на истината. Невъзможно е да се достигне поставената цел, коментира Киряков.

Според него има над 2 млрд. евро готови инвестиции, които са „замразени“ в очакване на стабилна законова рамка за сектора.
Инвестиционният процес във ВЕИ предвижда вземането на разрешителни от осем министерства, някои от тях въведоха мораториуми през последните две години, това спира инвеститорите и целия процес, посочи Киряков.

В отворено писмо до отговорните институции представителите на няколко асоциации на производителите на екологична енергия ще поставят въпроса за стабилността на законовата рамка.
Искаме предвидимост за срок от поне 10 години, тъй като само петгодишен е периодът на строителство и подготовка на съоръженията, коментира Киряков.

Председателят на АПЕЕ смята, че е необходимо методиката за определяне на цената на „зелената“ енергия да бъде приета от Министерския съвет или поне на ниво министър, което ще даде яснота по какъв начин се изчисляват преференциалните изкупни цени.
Към момента няма официална методика, има някаква, с която Държавната комисия за енергийно и водно регулиране разполага, но тя може да бъде променяна постоянно, отбеляза Киряков.
Според него в момента цената на „зелената“ енергия от фотоволтаични инсталации е много завишена и би могла да спадне с 20-30 процента, тъй като технологиите са поевтинели.

Новият закон за ВЕИ, чието приемане предстои, предвижда инвеститорите да внасят депозит от 50 000 лева на мегават инсталирана мощност при подписването на предварителен договор за присъединяване към мрежата.
Тези, които са направили предложението, нямат никакво понятие от инвестиционния процес във ВЕИ, коментира Киряков. По думите му няма текст в закона, който да задължава електроразпределителните или електропреносните предприятия да върнат парите, ако не изградят необходимата инфраструктура за присъединяване.
Според него в закона трябва да залегне и неустойка, ако мрежата не бъде изградена навреме, защото иначе това би било „хубав момент за финансиране на монополистите“, които могат да печелят от депозиране на средствата.

Ако след две години енергийната борса в България наистина заработи, гарантирам, че особено след 2013 г., цената на вятърната енергия и малките ВЕЦ ще бъде под средната цена, на която се търгува на борсата, каза Киряков.
Според него изкупната цена на електроенергията, произведена от биомаса, трябва да се определя всяка година, тъй като суровината за производството й – дървесина и селскостопански отпадъци, има стойност, която може да се променя периодично, за разлика от слънцето и вятъра.

keyboard_arrow_up