За обществени сгради с над 20 000 кв. м РЗП и с над 75 м височина ще се изисква доказване на транспортно-комуникационно обезпечаване

За одобряване на подробни устройствени планове (ПУП), предвиждащи строителство на общественообслужващи сгради с разгъната застроена площ над 20 000 кв. м и/или височина над 75 метра ще се изисква доказване на транспортно-комуникационното обезпечаване на територията. За целта ще се прави проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване с отчитане на съществуващия и бъдещия трафик в достатъчен за обслужването обхват. Това гласят промени в Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), представени вчера от главния архитект на София Здравко Здравков.

Транспортното проучване показва как тези сгради ще повлияят не само на местата за паркиране и гариране, но и по отношение на натоварването на прилежащите булеварди и кръстовища.

Подобно проучване ще се изисква и за по-малки/ниски сгради с решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ). Предстои Столичният общински съвет да приеме наредба за извършване на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване.

Преди два месеца арх. Здравко Здравков обясни, че транспортното проучване вече се изисква в определени случаи, макар все още да не е регламентирано в нормативната уредба.Това става с решение на ОЕСУТ или на комисиите към Столичния общински съвет (СОС), когато проектът се разглежда там. Например, компанията „България Билдинг“ представи такова проучване при обсъждането на ПУП за 77-метровата сграда на бул. „България“ и ул. „Борово“.

„Проблемът е, че изискването не е заложено в закона и съм обвинен в свръхадминистриране“, поясни вчера Здравков.

Очаква се до дни промените в Закона за устройството и застрояването на Столична община да бъдат публикувани за обществено обсъждане. По думите на главния архитект идеята е наесен те да бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание.

Припомняме, че изискването за трафик анализ при изграждане на големи сгради бе заложено в промените в ЗУЗСО, внесени в Народното събрание в края на 2016 г.  (бел. ред. – за които не стигна времето да бъдат приети). Конкретният текст тогава гласеше:
„За одобряване на подробни устройствени планове, предвиждащи строителство на сгради с РЗП над 20 000 кв. м с жилищно или обществено предназначение, се изисква доказване на транспортно-комуникационното обезпечаване на територията въз основа на анализ и симулация на транспортното обслужване с отчитане на съществуващия и бъдещия трафик в достатъчен за обслужването обхват.“

Сега големите жилищни сгради (под 75 метра) са отпаднали от обхвата на новото изискване.

Къде ще е позволено строителството на небостъргачи в София – виж тук.

keyboard_arrow_up