На 22 февруари Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт“ и „Метрополитен“ ЕАД подписаха договор за 250 млн. евро за втория етап от проекта

Автор: Милена ВАСИЛЕВА

Строителен надзор метро

Договорът за втория етап на метрото беше подписан на 22 февруари в присъствието на кмета Йорданка Фандъкова. От името на управляващия орган договорът беше подписан от ръководителя на управляващия орган на ОП ”Транспорт” и заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, а от името на бенефициента „Метрополитен” ЕАД – от изпълнителния директор ст.н.с, д-р инж. Стоян Братоев

По средата на изпълнението на втория етап на метрото от „Обеля“ до пътен възел „Надежда“ и от „Младост 1“ до бул. „Цариградско шосе“ управляващият орган на оперативна програма „Транспорт“ и бенефициентът „Метрополитен“ЕАД “ подписаха договора за 250 млн. евро от програмата за втория етап от метрото.
Той включва цялостното строителство за лот 1 ( участък от втори метродиаметър) жк „Обеля“ – жк „Надежда“ – пътен възел Надежда“, с дължина 4.2 км, 4 метростанции и буферен паркинг за 600 места под бул. „Ломско шосе“ и лот 2 (участък от първи метродиаметър) жк „Младост 1“ – „Младост 3“ – бул. „Цариградско шосе“ (част от трасето „Младост“ – „Дружба“ – Летище София) с дължина 2.5 км, 2 метростанции и голям буферен паркинг за 1300 места под бул.“Цариградско шосе“.

Колко струва вторият етап?
Стойността на втория етап е 322 млн. евро. От тях 311 млн. лева са по схемата на оперативна програма „Транспорт“. От тези 311 млн. 250 млн. евро са парите по оперативна програма „Транспорт“ (200 млн. евро от Кохезионния фонд и 50 млн. евро от държавния бюджет) останалите 61 млн. евро са финансирането от Столичната община.
Допълнително Столична община отпуска 11 млн. евро за изграждането на конструкциите на двете метростанции – при бул. „Черни връх“ (станция 10 от втори метродиаметър) и при ЦУМ (станция 8 от втори метродиаметър), за поетапно строителство на амортизираните подлези, които ще са свързани с входните вестибюли на метростанциите (в района на НДК, Централна автогара и музея „Земята и хората“) и за ремонта на бул. „Ломско шосе“ и бул.“Черни връх“ в участъка от бул. „България“ до „Джеймс Баучер“, които са обещани за Деня на София, 17 септември. Двете метростанции излязоха от проекта на оперативна програма „Транспорт“ и първоначално за тях беше обявен търг за учредяване на право на строеж, на който никой не се яви.
За първи път от средствата в проекта за метрото са предвидени пари и за подвижен състав. От общо 311 млн. евро по схемата на ОП „Транспорт“ само 212 млн. евро са за строително-монтажни работи. Останалите 79 млн. евро са за подвижен състав.

Как се стигна до подписването на този договор?
Първият етап от метрото се финансира (със 185 млн. евро от  ОП“Транспорт“, а общата стойност е 247 млн. евро) чрез приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие. За този програмен период метрото не можеше да получи повече пари по тази ос и от този фонд. За да получи пари от еврофондовете за втория етап, метрото следваше „да убеди“ Европейската комисия, че може да получи финансиране от Кохезионния фонд, който е донор на приоритетни оси 1(железници) и 2 (пътища). Така „Метрополитен“ ЕАД става бенефициент на средства от Кохезионния фонд.
Втората промяна е свързана с финансирането на подвижен състав като за градска железница. По този повод на последния моноторингов комитет от декември 2010 г. беше предложено да се включат и градските железници като бенефициенти на евросредства.
Разпределянето на еврофинансите става на принципа: който е по-готов, той взема парите, уточни заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, който подписа договора от страна на управляващия орган. Затова метрото се бори за финансиране и на бъдещото разширение на метрото. За чия сметка ще стане сегашното финансиране на втория етап, все още не може да се каже, смята Ивайло Московски. Той е на мнение, че част от проектите няма да се реализират, а други няма да бъдат осъществени в пълния им вид.

Бъдещото разширение на метрото
Според изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД инж. Стоян Братоев, ако през 2011 г. бъдат намерени средства, до 2014 г. ще бъдат завършени и още две части от първия метродиаметър:
Част 1: бул.“Цариградско шосе“ – „Дружба“ – летище София“, с дължина 5 км , от които 2.8 км подземно и 2.2 км наземно с общо 4 метростанции. Трасето има проектна готовност, доклад за оценка на въздействието върху околната среда, план за организация на строителството.
Част 2: „Младост 1“ – „Младост 4“ при Бизнес парка с дължина 4.2 км, от които 3.6 км подземно и 0.6 км наземно, 4 метростанции. Сега се прави актуализация на проекта, за да бъдат изградени метростанциите поетапно. И този проект има ОВОС и план за организация на строителството.

Първият случай, в който може да се вземе решение за разширението на метрото, е юнският мониторингов комитет.

Управляващият орган на оперативна програма „Транспорт“ и „Метрополитен“ ЕАД подписаха договор за финансиране на втория етап от проекта за разширение на софийското метро. Етап ІІ на проекта включва цялостното строителство за следните два участъка:
Лот 1 – участък от линия 2 жк „Обеля“ – жк „Надежда“ – пътен възел „Надежда“, с дължина 4.2 км, 4 метростанции и буферен паркинг под бул. „Ломско шосе“
Лот 2 – участък от линия 1 „жк „Младост 1“ – „Младост 3“ – бул. „Цариградско шосе“ (част от трасето „Младост“ – „Дружба“ – летище) с дължина 2.5 км, 2 метростанции и голям буферен паркинг под бул.“Цариградско шосе“.
Метростанциите от етап ІІ

Предстоят довършителните работи и изпълнение на архитектурните проекти за втория етап от метрото. Те ще започнат:
– през март за метростанция 5, при „Банишора“
– през май за метростанция 6 при Централна гара
– през април за метростанция 3 в жк „Надежда“
– през май за метростанция 19 при БАН на бул.“Цариградско шосе“
– през май за станция 9 при НДК
– октомври за метростанция 8 при хотел „Хемус“

keyboard_arrow_up