Проектът за разширение на метрото в София включва изпълнението на два лота – участък „ж. к. „Обеля“ – пътен възел „Надежда“ и участък „ж. к. „Младост-1“ – бул. „Цариградско шосе“.
Фотограф: Мария Съботинова

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт“ да подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и на „Метрополитен“ ЕАД.

Средствата са за своевременната реализация на проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас“ и за завършване на втория етап от проекта за разширение на метрото в София.

Правителството прие постановление, с което се урежда процедурата за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури (ЕКИ), разположени на територията на България, и мерки за тяхната защита в секторите „Енергетика“ и „Транспорт“. Изискването за това е на Директива 2008/114/ЕО. ЕКИ е инфраструктура на българска територия, чието повреждане или разрушаване би оказало съществено негативно влияние върху поне още една държава членка на Европейския съюз. Освен че посочва критериите, по които се установяват ЕКИ, постановлението регламентира задълженията на собствениците и операторите на ЕКИ (анализ на риска, мерки и процедури за противодействие, мерки за сигурност), както и националната точка за контакт по защитата на ЕКИ – министърът на вътрешните работи или определено от него лице.

Одобрение и за двата проекта от страна на Европейската комисия се очаква към средата на 2011 г.

Същевременно, предвид големия обем и продължителност на извършваните дейности, реализацията им трябва да стартира преди одобрението от Брюксел, за да може да завърши успешно по график, подчертават от правителствената пресслужба.

За цялостното изпълнение на първия проект са необходими 490.14 млн. лв. (без ДДС), от които 427.57 млн. лв. са безвъзмездна помощ по ОП „Транспорт“, а останалите – съфинансиране от страна на бенефициента НКЖИ.
Дейностите включват три подпроекта – рехабилитация на жп инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив – Бургас, оценка на съответствието и строителен надзор, както и проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в жп възел Бургас.

За реализацията на проекта за разширение на метрото в София са необходими 755 млн. лв. (в т. ч. за подвижния състав), от които около 489 млн. лв. ще бъдат осигурени по ОПТ.
Дейностите включват изпълнението на два лота – участък „ж. к. „Обеля“ – пътен възел „Надежда“ и участък „ж. к. „Младост-1“ – бул. „Цариградско шосе“. Към момента е постигнат около 50% напредък в изпълнението.

Сключването на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ между Управляващия орган на ОП „Транспорт“ и НКЖИ и „Метрополитен“ ЕАД преди окончателното одобрение на проектите от ЕК ще доведе до навременното им завършване, тъй като се създава възможност те да стартират по-рано.

В случай, че финансовата помощ по проектите, одобрена от Брюксел е по-ниска от посочената в договорите, както и в случай, че проектите не бъдат одобрени, средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет, в първия случай, и от бюджета на „Метрополитен“/Столична община – във втория.

Автор: Строителство.инфо

keyboard_arrow_up