Международни производители повдигат отдаването под наем на складове в България

Логистичен център на „Шенкер България“ в Божурище, близо до София, открит през 2010 г. Съвременните складове имат големи етажни височини и товароносимост на подовете, които позволяват да се използват по-ефективно; Фотограф: Мария Съботинова

Отдаването под наем на индустриални помещения в България нараства в първото полугодие заради повече договори с международни компании, които установяват или разширяват дейностите си, съобщиха консултантите по имоти Forton International.

„Все повече чуждестранни компании включват страната ни в своите планове за развитие“, казва Владимир Гюрджиев, мениджър „Логистични площи“ във Forton International, в писмено изявление до медиите.

Свободни площиПлощта на свободните халета в страната е намаляла от 49 на 43 хиляди квадратни метра в шестте месеца до средата на тази година в сравнение със същия период на 2011 според данни, събирани от Forton, благодарение на договори като този на Hoya Corporation в Пловдив за сервизен център за медицински оптични прибори Pentax.

В София и околностите строителните предприемачи са добавили 23.5 хил. кв.м от януари до юни, увеличавайки наличностите със 7% до 670 700 кв.м.

Различните консултанти използват различни подходи за изчисляване на площите, като някои включват собствени складове и производства, други – само имоти, построени за отдаване под наем, трети изключват стари складове, които са подходящи за използване само след сериозна реконструкция. Въпреки че незаетостта в страната намалява и в обем, и като дял от наличностите според Forton, процесът е придружен от продължаващ спад на наемите със 0.3 евро, или 7%, до 3.5 евро на кв.м за нови и добре поддържани сгради.

Позитивен знак „Ръстът в търсенето и намаляването на обема на незаети площи в този сегмент е позитивен знак, който ще окажеположително влияние на пазара на индустриални имоти„, пише в съобщението до медиите. Мнението на мениджърите на компанията е, че това може да доведе до възобновен интерес за изграждане на складови центрове. Те казват още, че „редица международни компании индикират интерес за изграждане на висококачествени индустриални обекти в България“.

Не става ясно дали това са повече строителни предприемачи или крайни потребители на този род имоти, които обикновено варират от предприятия-производители, до техните снабдители, дистрибутори в търговията на дребно, до вносители на стоки и големи търговски вериги.

Пазарът за отдавани под наем складови площи обикновено се развива в крак с модернизирането и окрупняването в търговията на дребно или нови инвестиции в производства. И в двата случая бизнесът започва да изисква по-висока ефективност на доставките, размерът на заявките за материали или стоки, както и за постоянните наличности нарастват, а с тях и потребностите на бизнеса от складове, както и изискванията за ефективното им използване. Новите сгради например се характеризират с по-високи светли височини и подове с голяма товароносимост, които позволяват струпването на повече стока по стелажите. Те рядко са на повече от един етаж, за да бъдат стоките по-леснодостъпни и обработвани.

keyboard_arrow_up