Кметове обсъждат как да привлекат инвестиции в Северозападна България

От Дневник

Всички статии на автора

Министърът по управление на евросредствата Томислав Дончев ще открие конференцията „Предизвикателства пред инвестиционния климат в Северозападна България“, организиран от Българския икономически форум(БИФ). Организацията изпълнява проекта InvestNothWest, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Целта на проекта е да подпомогне местните власти чрез обучение в привличането на инвеститори в региона, който наскоро бе обявен за най-бедния в целия Европейски съюз.

Конференцията е заключителната част от проекта, в която ще бъдат обобщени резултатите от него и ще бъдат обсъдени слабите места пред привличането на инвестиции в Северозападна България. Очава се да бъдат набелязани и мерки за тяхното преодоляване.

При изпълнението на проекта представители на местните администрации са били обучавани как да общуват с чуждия бизнес, как да представяте възможностите за инвестиции, как да подготвят брошури за съответния град.
По време на събитието ще бъде представен и интерактивният портайл www.investnorthwest.info, в който общините от региона имат свои профили. Сайтът, който е насочен към чуждите инвеститори и също е част от проекта, съдържа полезна за компаниите инфомация за условията за правене на бизнес в Северозападна България.

В конференцията ще учатват кметове и областни управители от тази част на страната. Поканени са и представители на няколко министерства.

В средата на февруари стана ясно, че работна група ще подготви стратегия за развитието на най-бедния регион в целия ЕС.

 

keyboard_arrow_up