Интелигентните транспортни системи: път към интелигентна мобилност

Автор: Елена ДИАМАНДИЕВА

Директива 2010/40/EU за ИТС
Интелигентните транспортни системи (ИТС) могат значително да допринесат за по-чиста, по-безопасна и по-ефективна транспортна система. Новата правна рамка Директива 2010/40/EU e приета на 7 юли 2010 г., за да се ускори разгръщането на тези иновативни транспортни технологии в цяла Европа. Тази директива е важен инструмент за координираното въвеждане на оперативно съвместими ИТС услуги в Европа.
Съгласно настоящата директива на Европейската комисия в рамките на седем години всяка страна трябва да приеме спецификации (т.е. функционални, технически, организационни разпоредби) в съответствие с оперативната съвместимост и непрекъснатост на ИТС решенията в целия ЕС. Първите приоритети ще бъдат информацията за трафика и пътуванията, системата за спешни еCall и интелигентните паркинги за камиони.
Комисията вече предприе важна стъпка към внедряване и използване на ИТС в автомобилния транспорт (и интерфейси към други видове транспорт) на 16 декември 2008 г. чрез приемане на план за действие. Планът за действие предлага поредица от целенасочени мерки и включва предложението за настоящата директива. Целта е да се създаде инерцията, необходима за ускореното навлизане на пазара на вече узрелите ИТС приложения и услуги в Европа. Инициативата е подкрепена от пет сътрудничещи си генерални дирекции в Европейската комисия:  „Мобилност и транспорт“, “ Информационно общество и медии „, „Изследвания „, „Предприятия и промишленост“ и “ Действия за климата“.

Интелигентните транспортни системи (ИТС) 
обхващат широк диапазон от технически решения, предназначени за усъвършенстване на транспорта чрез подобряване на мобилността и повишаване на безопасността в пътния трафик. Телематиката (комбинация от телекомуникации и информатика) използва модерни технологии за посрещане на транспортните нужди. Те могат да обхващат системи за засичане на инциденти, трафик сензори, приложения в областта на трафик планирането, управлението на трафика, безопасността и сигурността, и обслужването на крайните потребители, както и различни решения от индустрията, базирани на системите за електронно събиране на пътни такси.
Интелигентните транспортни системи и телематични решения спомагат за подобряване на безопасността по пътищата, подпомагат ефикасността в използването на съществуващата инфраструктура и допринасят за намаляване на екологичното замърсяване чрез контролиране на трафик потоците и управление на трафик обема. Тези системи прилагат напреднали технологии за събирането на повече и по-добри данни, за тяхното интелигентно анализиране и свързването им чрез по-ефективни мрежи. Резултатът са по-ефективни, по-ефикасни и по-насочени към гражданите в движение услуги.

Градовете
Повечето градове са в ранен период на разбиране и реализиране на пълния потенциал на ИТС, затова и се наблюдават значителни разминавания между начина, по който напредват. Един от примерите за сериозно постижение в областта на ИТС и усъвършенстване на транспорта е град Стокхолм, който е внедрил няколко водещи световни практики в областта на интелигентния транспорт. Градът е добре известен с таксата си за влизане в центъра на града, която доведе до 25-процентно намаление на използването на автомобили и до 14 процента по-малко вредни емисии от пътния трафик. Като част от този транспортен план беше увеличен делът на автобусните услуги, бяха осигурени повече паркинги за частни автомобили в близост до спирки на градския транспорт и беше въведена интегрирана билетна система, която свърза основните типове транспорт.
Типично приложение на интелигентните транспортни системи е софтуер за симулация на движението, за контрол в реално време и за комуникация. Проектите по транспортни системи могат да бъдат разделени на 

инфраструктурни проекти и приложения, ориентирани към превозните средства
Типични инфраструктурни проекти включват инсталация на Dynamic MessageSign (DMS) по протежение на магистралите или изпълнението на интелигентен контрол на светофарите по градските улици. Други приложения в полза на интелигентната инфраструктура са осигуряване на последователност от светофарни уредби и контрол, динамични пътни знаци (Dynamic Message Sign), системи за измерване на рампи (Ramp Metering Systems), системи за предупреждение за край на потока (Queue-End Warning Systems).
Проектите, ориентирани към превозните средства, включват приложения, като например автоматизирано отчитане на място и график. ИТС често се прилагат за транзитно преминаващите превозни средства и корпоративни автопаркове. Това са:
– автоматичен компютърен диспечер
– отчитане на разположение на превозното средство
– гласово съобщаване, автоматично преброяване на пътниците
– навигационни системи
– системи за таксуване на плащане.
ИТС могат да бъдат приложени във всеки вид транспорт (автомобилен, железопътен, въздушен, воден), а услугите могат да бъдат използвани както от пътническия, така и от товарния транспорт.
Съвременните световни проекти, свързани с 

автомобилните ИТС 
са:
– специализирани съобщения с малък обсег (DSRC) за комуникация между превозното средство и пътя в определени места
– безжични комуникационни системи – за пътния транспорт и телематиката на движението
– непрекъснат въздушен интерфейс с дълъг и среден обсег (CALM) – непрекъсната комуникация между превозното средство и пътя с помощта на различни медии, включително клетъчни, 5 GHz, 63 GHz и инфрачервени връзки.
В областта на

железниците

се използват GSM системи за сигнализация на високоскоростните и на конвенционалните железници. В рамките на Европа оперативната съвместимост на високоскоростните железопътни линии е нормативно изискване, адресирано от Директива 96/48/ЕО на Европейската комисия.

Авиационните

приложения се простират в професионални услуги, като например въздушни системи за контрол на трафика, услуги за пътници, както и телефонни обаждания на борда на въздухоплаващото средство.

Морските

приложенията поддържат рутинни морски операции, включително и навигация, както и работят за целите на безопасността.

Градовете по целия свят са изправени пред общи предизвикателства:
– претоварване от транспорта
– опасения за безопасността и от остарялата инфраструктура
– липсата на финансиране
– въздействието върху околната среда.
Новата инфраструктура не може да реши всички транспортни проблеми, причинени от задръстванията и емисиите, затова водещите градове използват интелигентни транспортни технологии за постигане на интегрирани транспортни системи и подобряване на транспортните услуги.
Още по темата
Искаме изграждането на зарядната инфраструктура за електромобили да става по общ модел
Над 50 организации в Софийската седмица на мобилността
Десета Европейска седмица на мобилността
Студеното рециклиране на асфалтобетонови настилки пази природата, спестява време и средства
С електромобили в борбата с климатичните промени
Бялата книга по транспорта 2011
Електрическа инфраструктура за магистрали
Предстои избор на консултант за тол-система в България
Най-изостанал в ИТС сектора е автомобилният транспорт
Важно е проектите за безопасност да получат еврофинансиране
Предстои Министерският съвет да приеме новата Стратегията за безопасност на движението
В България няма центрове за управление на трафика и поддържане на пътната инфраструктура
keyboard_arrow_up