Фотограф: Дневник

През 2010 година икономиката е нараснала 0.3%, въпреки, че данните за последното тримесечие са изненадващо добри и показват, че темповете, с които БВП расте, се ускоряват.

Това показват експресните оценки на Националния статистически институт, които бяха публикувани по-рано днес.

През четвъртото тримесечие на 2010 година растежът на БВП е бил 1.7% спрямо третото тримесечие и 2.1% спрямо четвъртото на 2009 г., а в предходните тримесечия отчетените темпове бяха в пъти по-ниски. Главна причина за добрите резултати е подобреното потребление в последните месеци и съживяването на инвестициите, като през четвъртото тримесечие тези два показателя за първи път в рамките на 2010 г. оказват положително влияние върху брутния вътрешен продукт. Това обаче може да се окаже и следствие на фактори с еднократно влияние като – коледно пазаруване, бонуси в държавните ведомства и частния сектор.

За това според експертите от значение за тази година ще бъде, дали положителните резултати от края на 2010 г. се дължат на еднократни фактори, или е налице нова тенденция. Сигнал за това ще бъде трайното съживяване на потреблението, но все още мненията на експертите за това не са еднозначни.

Основна спирачка пред потреблението през тази година може да се окаже инфлацията. Вече има притеснения дали покачването на потребителските цени няма да се окаже изненадващо високо, като следствие от поскъпващите хранителни продукти, суровините и енергийните ресурси и в крайна сметка изпреварващия ръст на цените спрямо доходите да принуди домакинствата да свият потреблението си и през 2011 г.

В този случай двигател за икономическия растеж, освен външния сектор може да бъде инвестиционната активност. За нейното съживяване обаче експертите също остават на противоположни мнения. Макроикономистът от „Отворено общество“ Георги Ангелов, коментира, че тенденцията инвестициите да спадат ще се пречупи и през тази година ще се наблюдава подобрение в инвестиционната активност. Темпът обаче е много трудно да се прогнозира и ще зависи от сигналите, които правителството изпраща. „Ако покажат, че се справят в овладяването на бюджетния дефицит и започнат да провеждат реформи, това ще даде тласък на инвестициите. Предвид на това, че годината е изборна обаче се съмнявам да имасериозни реформи. За това очаквам да има съживяване на инвестициите, но не се наемам да прогнозирам, дали то ще е значително“, коментира той.

В същото време Петър Чобанов, който бе директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози се усъмни сериозно през тази година да има сериозно повишаване на инвестиционната активност. „За съжаление не виждам двигател на растежа и нещо, което трайно да ни извади от кризата“, обясни Чобанов. Възможност за привличане на чужди капитали все пак има чрез приватизационните сделки. И Георги Ангелов и Любомир Дацов, който бе заместник-министър на финансите коментираха, че приватизацията и концесиите може да върнат доверието на инвеститорите, като в противен случай и тази година може да се окаже пропиляна.

Сравнен с правителствените прогнози резултатът за БВП се оказва по-нисък, след като при изготвянето на бюджета за 2010 г. прогнозата бе за спад от 2%, но миналия януаритя бе заменена с растеж от 1%, който последно беше ревизиран надолу до 0.7%.

Експресните оценки за БВП са базирани на предварителни проучвания и от НСИ уточняват, че на 11 март, когато излязат официални данни, днешните може да бъдат ревизирани. Самата стойност на икономическия растеж е изведена като сума от размера на БВП през всяко от тримесечията на миналата година и след това сравнена с 2009 г.

В номинално изражение БВП за четвъртото тримесечие е 19.924 млрд. лв., а за цялата 2010 г. възлиза на 70.568 млрд. лева.


Георги Ангелов, макроикономист, „Отворено общество“:
В началото на 2010 скицирах два сценария за икономиката на България през 2010, а сегашните данни съвпадат с лошия сценарий. И нищо чудно – бюджетната дисциплина през голяма част от 2010 беше изгубена, а реформи нямаше. Всичко това благодарение на внезапен завой към популизъм от страна на правителството.
Все пак, данните не са изцяло негативни. Добри данни идват от подобрението на инвестициите в основен капитал – за първи път от началото на кризата те отбелязват растеж. Те пък са важни, доколкото те предопределят потенциала за бъдещ растеж.
Както говорихме и през 2011 година ще има тенденция към подобрение, но въпросът е дали тоще бъде значително, или не. По-скоро инвестициите ще се възстановят. Не мога да направя точна прогноза, защото това правителство е непредвидимо, а инвестиционната активност ще зависи от политиката на кабинета.

Любомир Дацов, бивш заместник-министър на финансите:
Чуждите инвестиции няма как да нараснат значително, ако не бъде възстановен процеса на концесиониране и приватизация. Връщането на доверието на инвеститорите е ключово, иначе 2011 г., ще остане пропиляна във всеки един аспект. Демонстрацията на малко усилия за реформи също би било положителен фактор.

Георги Стоев, управляващ съдружник в „Индъстри уоч“
Това е най-важният фактор за съживяването на икономиката. Засега няма сигнали, че притокът на капитали ще започне скоро да се възстановява. Досега като основна причина за свиването на ПЧИ определяхме глобални фактори. Вече е редно е да отчетем е вредите на местната икономическа политика в това отношение. При запазване на сегашния курс на това правителство 2011 г. вероятно ще е с още по-свит приток на капитал отвън. Възможно е дори да отчетем нетно изтичане на капитали

Цветослав Цачев, ръководител „Анализи“ в „Елана“
Възстановяването на ПЧИ ще е много слабо, тъй като строителството и инвестициите в недвижими имоти ще се свиват още. В най-добрия случай през 2011 г. ПЧИ ще са 500 млн. евро на тримесечие.

keyboard_arrow_up