Зеленината върху покрива задържа градския прах, регулира топлинния режим на сградите, подобрява звукоизолацията и удължава живота на хидроизолацията.

Зеленината върху сградите има положителен санитарно-хигиенен ефект, като особено ценно за градовете е, че задържа прах. Покривното озеленяване намалява така наречените градски топлинни острови в големите населени места – зони с екстремно висока температура на въздуха през лятото, които причиняват не само здравословни, но и проблеми от екологично и икономическо естество. В неговата конструкция се задържа голяма част от дъждовната вода. С това пиковото натоварване на канализацията по време на интензивни дъждове до голяма степен се преодолява. Озеленяването на покривите подобрява редица технологични качества на сградите – нормализира експлоатационните условия и удължава живота на хидроизолацията, подобрява звукоизолацията, регулира топлинния режим в сградите и др.

Зелените покриви се делят на три основни вида. Екстензивните са с екстензивна растителност с лесно поддържане като сукуленти – седуми, тревисти растения и декоративни треви, които са специално адаптирани към екстремните климатични условия на покривите. Полуекстензивните са с по-разнообразна ниска тревиста растителност, която има добро целогодишно естетическо и екологично въздействие, а интензивните са с трева, храсти и дори дървета.

keyboard_arrow_up