Автор: Строителство Градът

На 27 януари Столичният общински съвет даде съгласие на общината да кандидатства с проект “Интегриран столичен градски транспорт” по оперативна програма “Регионално развитие” на стойност 63 817 982 евро.
Съветът одобри съфинансирането на проекта с банков кредит и декларира, че предназначението на инфраструктурата, машините, съоръженията и транспортните средства, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно поне 5 години след приключване на проекта.

Общинският съвет разреши на търговските дружества, собственост на Столичната община – “Център за градска мобилност” ЕООД и “Столичен електротранспорт” ЕАД, да участват като кобенефициенти в проекта “Интегриран столичен градски транспорт”.

Според дадените правомощия кметът на Столичната община ще сключи заемно споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в размер до 13 817 982 евро с продължителност 13 години при 3-годишен гратисен период за съфинансирането на проекта “Интегриран столичен градски транспорт”.

Според решението на общинския съвет на София “Център за градска мобилност” ЕООД ще сключи заемно споразумение с ЕБВР за 7 млн. евро за 12 години при 3-годишен гратисен период, за финансиране на разширението на автоматизирана система за таксуване във всички видове градски транспорт в Столичната община. Тази дейност първоначално беше включена в проекта за интегриран градски транспорт, но поради спешността от набавянето й се реши тя да бъде извадена от него и осъществена чрез заем и за кратък срок. “Столичен електротранспорт” ЕАД ще сключи заемно споразумение с ЕБВР в размер до 6 млн. евро за 3 години при 1.5-годишен гратисен период, с който дружеството ще посрещне нуждите си от оборотен капитал.

Пак за оборотен капитал “Метрополитен” ЕАД ще подпише споразумение за заем с банката до 6 млн. евро за 3 години, отново при гратисен период от 1.5 г.

Проектът се състои от шест компонента. Първоначалният им брой беше осем, като два изискват по-бързо решение и ще бъдат финансирани със заемни средства.

Първият компонент е интелигентна система за управление на трафика на 20 кръстовища, състои се от монтиране на ITS оборудване на 20 кръстовища и в 750 превозни средства на градския транспорт. Компонентът е допълнен и от строителни работи за корекции на 7 от тези 20 кръстовища. Тези работи варират в своя обхват от промяна на синхронизацията до промени в маркировката и изграждането на бус ленти.

Вторият е монтиране на 600 електронни информационни табла на спирките на градския транспорт.

Монтиране на 400 спиркови навеса е третият компонент. Съгласно изискванията на Европейската комисия, за да бъдат инвестициите в тези спирконавеси допустими, не следва да се поставят реклами на тях и затова те няма да генерират приходи.

Доставка на 50 нови съчленени нископодови тролейбуса е четвъртият компонент.

Изграждането на нова трамвайна линия Семинарията – Студентски град/”Дървеница” ще осигури 17 трамвайни спирки в двете посоки, възстановява старата трамвайна линия за Студентски град и “Дървеница”, изгражда се късо ново трасе по бул. “Никола Габровски”, като така с трамвайната мрежа ще се обслужва и “Дианабад”.

Шестият компонент е рехабилитация на трамвайния релсов път по бул.”България” (от бул.”Витоша” до крайното обръщателно ухо. Компонентът включва около 3.7 км двоен коловоз, от които 80% нов участък на баластова призма и 20% нов участък на бетоново легло, като бетоновите участъци ще бъдат по кръстовищата и в подлеза.

Финансовата оценка показва, че проектът изисква участие на европейските фондове, за да бъде продължен.

Проект
Столичната община кандидатства по оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. с проект “Интегриран столичен градски транспорт” по Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.5: “Системи за устойчив градски транспорт”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-02/2011 “Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столичната община” и сключване на заемни споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие. Проектното предложение е подготвено от Столичната община с безвъзмездната консултантска помощ на JASPERS.
Ползи от проекта
Намаляване на времето за пътуване по тролейбусни линии 1, 2, 5 и 9 средно с 2.2%.
Намаляване на броя на неизпълнените курсове по тролейбусни линии 1, 2, 5 и 9 с 90%.
Увеличаване на скоростта по рехабилитирания участък на трамвайното трасе по бул. “България” от 16 на 19.5 км/ч.
Увеличаване на броя на пътниците по новата трамвайна линия 2 (понастоящем трамвайна линия 18) от 6.74 на 13.55 млн. годишно.
Намаляване на вредните емисии на въглероден двуокис с 5.057 и на азотен окис с 10 тона на година.
Кръстовища за инсталиране на интелигентни транспортни системи
Бул. “България” – бул. “Черни връх”
Бул. “Евлоги Георгиев” – бул. “Драган Цанков”
Бул. “Евлоги Георгиев” – ул. “Гурко”
Пл. “Орлов мост”
“Бул. Евлоги Георгиев” – ул. “Оборище”
Ректората
Бул. “Дондуков” – бул. “В.Левски”
Бул. “Н.Петков” – бул. “Борис ІІІ”
Бул. “Яворов” – ул. “Ст. Михайловски”
Бул. “Яворов” – бул. “Шипченски проход”
Бул. “Г.М.Димитров” – бул. “Др. Цанков”
Бул. “България” – бул. “Ив. Гешов”
Бул. “Цар Борис ІІІ” – ул. “Житница”
Бул. “А. Малинов” – бул. “А. Сахаров”
Бул. “А. Малинов” – бул. “А. Ляпчев”
Бул. “Г. М. Димитров” – бул. “Н. Габровски”
Бул. “България” – бул. “Гоце Делчев”
Бул. “България” – ул. “Т.Каблешков”
Бул. “Прага” – бул. “П. Славейков”
Бул. “Левски” – ул.”Оборище”
Menu