Западна дъга

Започва строителството на участък 2 от Западната дъга

Новини

Започва строителството на участък 2 от Западната дъга на Софийския околовръстен път – отсечката от моста над р. Какач до пътния възел със Северната скоростна тангента, съобщава Агенция Пътна инфраструктура. Проектът ще се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет. Западната дъга е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, който на територията на Република България свързва Видин с Кулата.

Днес бе направена символичната първа копка на обекта, на която присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и др.

Строителството на участък 2 включва изграждането на директно трасе и реконструкция на Софийския околовръстен път в отсечката от км 0+780 до км 6+308.17. Общата й дължина е 5,3 км. Предвидено е построяването на 3 пътни възли – п. в. „Стефансон“, п. в. „Ломско шосе“ и п. в. „Северна скоростна тангента“, естакада над бъдещия бул. „Стефансон“, нов път за гара Волуяк, надлез над пътя за с. Мрамор и т. н.

При пътен възел „Стефансон“ трасето ще преминава по естакада над бул. „Стефансон“ и жп линията и пътя за гара Волуяк. П. в. „Ломско шосе“ ще бъде от кръгово кръстовище с булеварда и естакада над него, а п. в. „Северна скоростна тангента“ ще бъде „пълна детелина“ с четири отвора.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Европейски пътища”, в което участват: „Джи Пи Груп“ ООД, „Автомагистрали – Черно море“ АД, „Пътстройинженеринг“ АД. Стойността на договора е 101 999 866,66 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществява Сдружение „София Запад 2013”, в което са: „Пътконсулт 2000“ ЕООД, „Рутекс“ ООД, „Трансконсулт БГ“ ООД и „ИРД инженеринг С.р.л“. Договорът им е за 719 040 лв. с ДДС.

Днес се пуска и движението по директното трасе на участък 1 от Западната дъга на СОП, който е между пътния възел на автомагистрала „Люлин“ и СОП и моста над р. Какач. Предстои завършване на пътищата за достъп до директното трасе.

Проектът за изграждане на участък 1 от Западната дъга на СОП – път ІІ-18 от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780, се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Общата дължина на отсечката е 3 км. На участъка има два пътни възела при бул. „Царица Йоана“ и бул. „Сливница“ и два моста.

Пътен възел „Сливница“ е на три нива и е единственото подобно съоръжение в София в момента. Първото ниво е под нивото на съществуващото кръстовище. По него преминава транзитното движение по Софийския околовръстен път в посока север – юг. Второто е на нивото на терена и е кръгово кръстовище с два дъговидни моста над СОП. На него движението ще се преразпределя в четири посоки – към Калотина, на север, към ж. к. „Люлин” и към АМ „Люлин”. Третото ниво е естакада над нивото на сегашното кръстовище. По нея ще върви транзитният поток за ГКПП „Калотина“. С построяването на съоръжението се осигурява безконфликтното преминаване през пътната връзка, улеснява се международният и вътрешният трафик и се повишава безопасността при пътуване.

Пътен възел „Царица Йоана” е на две нива – при свързването на бул. „Царица Йоана” с Околовръстния път.

Изпълнител на строително-монтажните работи на участък 1 е Обединение „Трейс СОП” ДЗЗД. Стойността на договора за строителство е 47 820 000 лв. с ДДС. Строителният надзор се осъществява от ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес”. Техният договор е 1 171 800 лв. с ДДС.

Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на АМ „Люлин” и е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, който на територията на Република България свързва Видин с Кулата.

Related Posts

Не са открити резултати.
keyboard_arrow_up