Трети метродиаметър

Започва строителството на трети метродиаметър

Новини
Започна дългоочакваното строителство на третия метродиаметър в София. Изгражда се централната част на третия метродиаметър. Участъкът е разделен на 4 обособени позиции. Това са 7.2 км трасе със 7 метростанции под нивото на терена от Малък градски театър "Зад канала" до "Красно село" ( бул. "Цар Борис III") и депо "Земляне". Министерският съвет ще одобри финансиране за трети метродиаметър, което дава възможност за старт на строителството му.
Изпълнител на позиция 2 е "МетроБилд Център", като за проектната част отговаря "БИАС-М" ЕООД. Проектирането се базира на идейния проект и техническите спецификации, предоставени от възложителя. Третият диаметър е предвиден да бъде с нов тип мотриси (с пантограф), автоматизация и мерки за безопасност. Това дава малък нюанс на обемно-планировъчните решения. Проектирането в работна фаза дава възможност за развитие на проекта, което е необходимо да бъде съгласувано с възложителя. Сега проектантите са на етап "изчистените и съгласувани станции". Описанието с параметрите на метростанциите  от позиция 2 е подготвено от самите проектанти.

Метростанция бул."П. Евтимий" (Попа), №9
Метростанцията е разположена под бул. "П. Евтимий" между ул. "Хан Крум" и сградата на бившия нотариат. Има едно основно влизане от изток – към кръстовището, където са разположени три входа:
- Основният е пред сградата на нотариата – стълбите са до -3.5 м, има и асансьор
- Вторият е пред кино "Одеон" – стълбите са до -4.0 м
- Третият е пред сградата на "Булгартабак" – стълбите са до-4.5 м, има ескалатор и асансьор.
В западната част на станцията има евакуационен изход, стълбите на който излизат на северния тротоар на булеварда до ул. "Хан Крум".
Метростанцията прави връзки с трамваите по ул."Граф Игнатиев" (10, 12, 18) и тролеите по бул. "Васил Левски"(1, 2, 5).
За всички нива е осигурена достъпна среда с асансьори
Особености на МС 9. Метростанцията се изгражда в наситена градска среда. Подземната инфраструктура е много плътна - ВиК, топлофикация и електромрежи. Необходими са временни измествания, преустройване и връщане. Това налага покривната плоча да е с дълбоко заложение – 5 м засипка, което е значително натоварване.
Инженерно-геоложките характеристики са типичните за София пластове от песъчливи глини и глинести пясъци, неравномерно разположени заглинени лещи. Нивото на подпочвените води е на 6 м, което дава много голямо натоварване в дълбочина.
Конструкцията на станцията се състои от 3 идентични блока. Едноотворна – дву-/триетажна рамка. Вертикалните носещи елементи са 80 см шлицови стени с дублиращи вътрешни и хидроизолация между тях. Хоризонталните плочи – мощна покривна плоча с кухини, междинна, перонни и мощна фундаметна, която поема водния натиск и е огъната в средата, за да пропусне тунелопробивната машина.
Технологията на изпълнение на МС 9 предвижда:
- Частично изместване на комуникациите
- Изпълнение на шлицовите стени
- Изкоп и изпълнение на покривната плоча и допълнително преместване на подземни комуникации
- Частично изпълнение на подлезите
- Възстановяване на част от булеварда (1 лента)
- Развитие на рампа пред кино "Одеон" за изкоп под плочата
- Изпълнение на междинната плоча
- Изкоп под междинната плоча до дъно
- Изпълнение на дънната плоча и дублиращи стени
- Готовност за пропускане на щита
- Довършване на перонните плочи и подлези
- Довършителни работи.

Метростанция НДК, №10
Метростанцията е разположена под бул. "П. Евтимий" между ул. "Княз Борис I"/ул. "Цар Асен" и бул. "Витоша". Две влизания в станцията. От изток през съществуващия подлез към 2-ри метродиаметър – 3 входа със стълби и асансьор. На запад – два входа – северен тротоар в градинката на храм "Св. Георги" – стълби и асансьор и южни стълби в тротоара. Дълбочина до -4 м.
На метростанция №10 третият метролъч прави връзка с втори метродиаметър и с тролеите по бул."П. Евтимий" - 1, 2, 5, 9.
Особеностите на МС 10 са аналогични на МС 9, но с по-голяма дълбочина предвид преминаването на трасето под действащия 2-ри диаметър.
Инженерно-геоложките характеристики са  аналогични  на тези при МС 9, но има още по-голям воден натиск съобразно дълбочината.
Архитектурните акценти са свързани с факта, че по-голямата част от перона е еднообемно пространство, което се открива от източния вход. Предвижда се обособяване на връзка между платените зони на двата диаметъра.
Конструкцията представлява два блока със и без междинно ниво; едноотворна дву-/триетажна (едно/две) рамка; вертикални носещи елементи – шлицови стени и дублиращи вътрешни; хоризонтални стоманобетонни плочи.
Технологията на изпълнение на МС 10 включва:
-Частично изместване на комуникациите
- Изпълнение на временно укрепване – берлинска стена до горен ръб шлицови стени
- Изкоп за изпълнение на шлицови стени
- Изпълнение на шлицови стени
- Изкоп и изпълнение на покривната плоча и изместване на част от подземните проводи
- Частично изпълнение на подлезите
- Развитие на рампа до северния тротоар към ул. "Княз Борис I" за изкоп на плочата
- Възстановяване на южната част от булеварда
- Изкопаване до ниво анкери и изпълнението им
- Изкоп до дъно и изпълнение
- Готовност за преминаване на щита
- Стени и плочи
- Довършителни работи.

Метростанция бул. "Г. Софийски" - Медицинска академия, №11
Метростанцията е разположена под бул. "Г. Софийски" между входа на Медицинска академия при ул. "Константин Иречек" и бул. "П. Р. Славейков". Има две влизания – югозападно от Медицинска академия с два входа: стълбите са на площадчето срещу академията, а към Медицинска академия при Александровска болница има стълби, ескалатори и асансьор. Североизточното влизане от кръстовището с бул. "П. Р. Славейков" е с три входа със стълби и асансьор – двата по югозападните тротоари на бул. "П. Р. Славейков" и един към баня "Мадара".
Метростанцията прави връзка с тролеи 2, 8 и 9 и автобус 72, 604.
Особености на МС 11 са свързани с градската среда – относително по-широко е пространството на площадката, но подземната инфраструктура е много наситена.
Инженерно-геоложките характеристики  напомнят тези на станциите 9 и 10, където има подобни пластове, но нивото на водите е по-дълбоко - на 9-10 метра.
Архитектурните акценти  като при МС 10 са свързани с факта, че по-голямата част от перона е еднообемен и просторен. Входът от Медицинска академията открива поглед към перона.
Конструкцията се състои от три блока. Едноотворна дву-/триетажна (едно/две) рамка.
Вертикалните елементи са шлицови стени, има дублиращи вътрешни стени и хоризонтални плочи.
Технология на изпълнение на МС 11 планира последователност от:
- Изместване на комуникациите
- Изпълнение на шлицови стени
- Изпълнение на покривната плоча и част от подлезите
- Възстановяване частично на движението
- Развиване на рампа от страната на Медицинска академия, изкопаване под плочата до ниво дъно и изпълнение
- Готовност за пропускане на щита
- Довършване вътрешна конструкция
- Довършване подлези и стълби
- Довършителни работи.

Related Posts

Не са открити резултати.
keyboard_arrow_up