Така ще изглежда ремонтираната трамвайна линия №7 с новете трамваи<br />Така ще изглежда ремонтираната трамвайна линия №7 с новете трамваи

През м. Март ще започне изпълнението на строително-монтажните работи за “Рехабилитация на релсовия път по бул. “България”. Това е един от компонентите на проект “Проект за интегриран столичен градски транспорт” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23 август 2011 г., сключен между Столична община и Министерството на регионалното развитие, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
С ремонта ще бъде модернизирана трамвайната линия по бул. “България” от бул. “Витоша” до последната спирка (трамвайно ухо “Борово”). Трамвайният път е един от най-натоварените маршрути. Той е с дължина от 3.7 км (двоен коловоз). Трасето е изградено преди 31 години без да е извършван основен ремонт оттогава. Вследствие на дългогодишната експлоатация и липсата на основни ремонти по нея, рехабилитацията на тази трамвайна линия е крайно наложително. Изпълнител е “СК 13 Трансстрой”.
Освен пълната подмяна на релсовия път ще се изгради изцяло нова контактна мрежа и стълбове.
По време на ремонта ще се извърши и цялостна реконструкцията на спирките на градския транспорт, ще се монтират спиркови навеси, електронни информационни табла. На спирките ще има тактилни плочи, височината на пероните ще бъде съобразена с придвижването на хора с увреждания. Електронните информационни табла ще осигуряват гласово съобщение за хора със зрителни увреждания.
С подобряване на техническото състояние на релсовия път, контактната и кабелна мрежа ще се подобрят условията и качеството на пътуване.Временна организация на градския транспорт при изпълнение на реконструкцията на трамваен релсов път по бул. “България”
За времето на ремонта трамвайна линия № 7 ще бъде заменена от автобусна линия № 7-ТМ. Карти за една линия за трамвай № 7 ще могат да се ползват и за временната автобусна линия № 7-ТМ, както и за трамвайните линии, пътуващи по обичайния маршрут на трамвай № 7.

ТРАМВАЙНИ ЛИНИИ:
Трамвайна линия № 1: маршрутът на трамвайна линия № 1 се удължава от централна жп гара през транспортен подлез “Надежда” до метростанция “Хан Кубрат”, двупосочно.

АВТОБУСНИ ЛИНИИ:
Временната автобусна линия № 7-ТМ ще се движи с маршрут: от НДК (кръстовище бул. “България” – бул. “Черни връх”), бул. “Пенчо Славейков”, бул. “Витоша” и по бул. “България” до автомобилния подлез при ул. “Българска легия”, двупосочно.
Начална спирка на линията е от “бул. Черни връх” за автобусни линии № 72 и №604 в посока бул. “България”.
Автобусите ще спират:
– на всички автобусни спирки по маршрута;
– на трамвайната спирка “бул. Пенчо Славейков” в посока ж.к. “Борово”;
– разкрива се двупосочна спирка жк “Бокар” на кръстовището на бул. “България” – ул. “Борис Димовски”. На спирката ще спират и автобусите от линия № 64;
– на временна двупосочна спирка жк “Мотописта” в района на трамвайната спирка;
– на временна двупосочна спирка на бул. “Пенчо Славейков” непосредствено след десния завой от бул. “България” в посока НДК. Спирката се разкрива за връзка с трамвайна линия № 1, която се движи по маршрута на закритата трамвайна линия № 7 до метростанция “Хан Кубрат”;
– на временна двупосочна спирка в автомобилния подлез.
За осигуряване на необходимата превозна възможност по бул. “България” се увеличава броят на колите по автобусна линия № 64.

Menu