Над 41 млн. лв. за ремонт на ул. „Граф Игнатиев“, т. нар. „Златна София“ и други знакови места в Софияще бъдат обновени. С реконструкцията на ул. „Граф Игнатиев“ започва изпълнението на първия проект от Инвестиционната програма на Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Инвестициите в модернизиране на две ключови зони на столицата ще бъдат направени по проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София“. Той е първият одобрен от Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата му стойност е 46 078 473 лв., от които 41 220 994 лв. е безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя от ОПРР.

Едната зона (зона 4), чието обновяване предстои, включва т. нар. Златна София. Това е пространството между ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“ и мисленото продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Георги С. Раковски“. Зона 4 е обозначена в ИПГВР като Златна София не само заради златните кубета на Храм-паметник „Св. Алексанър Невски“ и жълтите павета. Зоната съдържа едни от най-значимите символи на София – Народно събрание, „Царя“, църквата „Света София“, Паметника на Незнайния воин, Паметника на Левски, Некропола на антична Сердика, градинката „Кристал“, паметникът „Цар Освободител Александър II“, сградата на Синодалната палата, градината „Св. Климент Охридски“, пространството между ул. „Оборище“ и Централния военен клуб, както и площад „Гина Кунчева“и множество паметници. Наситеността със символи, исторически събития и спомени, обхващащи повече от две хилядолетия, определят духовната значимост на тази част от София. Зона 4 представлява и важна туристическа дестинация: в нея се намират новопостроеният Лувър на София (Галерията за международно изкуство), Криптата, множество частни галерии и пазарите за антиквариат и икони. Мащабните открити пространства позволяват масово събиране на хора, често десетки хиляди в случай на голям празник, събитие или демонстрации. Основна цел на концепцията за обемно-устройствено решение на Зона 4 е доразвиване на нейния характер на главен религиозно-културен, институционален, административен и символен ансамбъл и превръщането й в цялостна привлекателна за жители и посетители преобладаващо пешеходна среда, наситена с разнообразни активности.
За зоната беше обявено повторна тръжна процедура, стойността на обновяването на зоната е 24 000 000 лв.,проектант е А.Д.А. ООД, финансирането е по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

keyboard_arrow_up