Отне 2,5 години обикаляна по инстанции и обществени обсъждания, неясно колко явявания пред  общинските комисии проектът за кръгово кръстовище на две нива на бул. „България“и бул. „Акад. Иван Гешов“ в обхват: „Хиподрума“, „Бул. България“, кв.“Иван Вазов“ и пр., беше приет от СОС и предстои публикуването му в Държавен вестник.„Ако се одобри неговият подробен устройствен план и той не бъде обжалван, строителството може да започне така, че да съвпадне с втория етап от ремонта на релсовия път на бул. „България“, който от своя страна следва да завърши през юни“, каза инж. Сергей Стойков, оперативен директор „Инфраструктурно строителство“ към „Балканстрой“ АД, изпълнител на кръстовището на две нива при „Гешов“ и „България“.
„Съобразихме се с искането на гражданите и ще преместим оградата на църквата „Успение Богородично“ (на пл. „Ручей“ и ул. „Кюстендил“), ще запазим велоалеята, ще направим тротоарната настилка. Велоалеята ще мине през подлеза – преминаването на велосипедисти през кръстовището представлява опасност за тях и за останалите участници в движението. Велосипедистите се движат с висока скорост и много бързо влизат в „мъртвата“ зона на огледалата за обратно виждане на превозните средства.
Спирката на метрото в посока „Бояна“ ще бъде от страната на Медицинска академия, като съществуващият подлез ще се използва като вестибюл за метростанцията.
Кръгът ще бъде на второ ниво. Разстоянието от съществуващия терен до долния ръб на конструкцията е 5.5 м, платното за движение е 6.6 м, нивелетата на кръга е променлива заради денивелацията от 1 м. Подходите към кръга зависят от релефа на терена. Рампата е най-къса от „Бояна“ към НДК, най-дълго е качването, съответно и рампата, от НДК към „Бояна“ – дължината й е от 150 м до 370 м. От бул. „Гешов“ към бул. „България“ дължината на рампата е 240 м, наклонът е 5.5%, по-малък от максимално допустимия от 6-7%. Ширината на платното в кръга с тротоарите е 11 м: по 2 ленти в посока, всяка по 4 м, от едната страна тротоарът е 2 м, от другата – 1 м. Диаметърът на кръга е 66 м.
Светофарът остава на ниво терен, той е необходим заради движението направо по бул. „Гешов“ и по бул. „България“. Ако нямаше светофар, правото движение щеше да се качва на кръга и да направи задръствания и тапи с дължина 200 м, същото би станало и на левите завои от кв. „Иван Вазов“ към „Бояна“ и от бул. „България“ към Медицинска академия. Със светофар преминаването през кръстовището ще става за 1.5-2 минути, сега в част пик то е за 20 минути. Добре е да се знае, че бул. „България“ не е проектиран за безконфликтно пресичане с другите булеварди, т.е. той не е като „Цариградско шосе“. Решаването на проблема и превръщането на едно кръстовище в безконфликтно създава проблеми на следващите кръстовища, което налага да се търси подходящото решение и за тях.“
След изграждането на кръстовище на две нива ще се реши въпросът с автомобилния трафик. Ще се улесни преминаването на автобусите през кръстовището, скоростта на тролеите няма да бъде изменена. След ремонта на релсовия път трамвай №7 ще се ускори.
Кръстовището на две нива на бул. „Гешов и бул. „България“ следва да бъде изградено за 8 месеца.

keyboard_arrow_up